FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM 1. (DKMO 1)

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

2,372 MILLIÁRD FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 87.868384 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.2-15-2016-00002

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.07.08.

A projekt tartalma

FÁBIÁNSEBESTYÉN

A község vízellátást 1 db víztermelő telep biztosítja. A kútból búvárszivattyúval kitermelt víz gáztalanítást követően kerül az elosztóhálózatba és a magas tárolóba. A településen a szolgáltatott ivóvízben a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerinti határérték felet van a bór, az arzén és az ammónium tartalom. A település az ivóvíz minőségének a javítását új termelőkút fúrásával, valamint vízkezelő telep megépítésével kívánja megoldani.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Fábiánsebestyén Község közigazgatási területe.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához.

A fejlesztést követően a távvezetéken történő határérték feletti paramétereket nem tartalmazó víznek köszönhetően, már nem szükésges hálózat olyan gyakori mosatása (évente két alkalommal), valamint nem szükséges szűrők mosatása sem, ezen hatások eredményeként a saját célú vízfelhasználás, ezáltal a hálózati veszteségen felüli értékesítési veszteség csökken, becsült mennyisége 2.000 m3/év. A hálózati veszteség a projekt keretében tervezett hálózatrekonstrukciónak köszönhetően 13.000 m3/év mennyiségre csökken.

BÉKÉSSZENTANDRÁS

Békésszentandrás ivóvíz hálózata jellemzően AC és acél vezetékekből áll. Az AC csövek jellemző meghibásodása a hosszirányú és keresztirányú repedések (talajmozgás következtében), az acél csövek esetében pedig a korrózió eredményeként a kilyukadás jellemző egyre nagyobb számban. A csőkötéseknél is egyre több a korrózió okozta hiba (pl.: Gibault kötések korróziója), ill. a bekötő vezetékek esetén a megfúró idomok meghibásodása korrózió miatt. Ezen problémák magas hálózati veszteséget okoznak.

A keresleti igények meghatározásánál figyelembe vettük az elmúlt 5 év vízfogyasztási adatait, valamint a népesség alakulását is. A lakos számnál a vízbekötéssel rendelkező lakosok számát szerepeltetjük. A lakossági és közületi vízfogyasztások esetén távlatban stagnáló mennyiséget vettünk figyelembe. A fajlagos vízfogyasztás esetén az elmúlt évek fajlagos vízfogyasztási adatai alapján a projekt nélküli esetben 107,5 l/fő/nap mennyiséggel számoltunk, a projekt esetén, a javuló vízminőségnek köszönhetően 2020-ban 3 l/fő/nap fogyasztás növekedést feltételeztünk.

A fejlesztést követően a távvezetéken történő határérték feletti paramétereket nem tartalmazó víznek köszönhetően, már nem szükséges hálózat olyan gyakori mosatása (évente két alkalommal), valamint nem szükséges szűrők mosatása sem, ezen hatások eredményeként a saját célú vízfelhasználás, ezáltal a hálózati veszteségen felüli értékesítési veszteség csökken, becsült mennyisége 9.000 m3/év. A hálózati veszteség a projekt keretében tervezett hálózatrekonstrukciónak köszönhetően (az elmúlt két év adatait figyelembe véve) 17.000 m3/év mennyiségre csökken.

MINDSZENT

A vízmű telepen jelenleg 4 db mélyfúrású kútról szolgáltatják a vizet. A kitermelt víz fertőtlenítést követően 2 db 25 m3-estározó medencébe kerül, ahonnan telepített búvárszivattyúk juttatják a vezetékhálózatba, illetve a hidroglóbuszba. A termelő kutak által szolgáltatott víz minősége a 201/2011. (X.25.) Korm. rendelet szerinti határértéket túllépi az ammónium, arzén, vas komponensek tekintetében.

A termelő kutak megfelelő szűrőzési mélységeiből termelhető olyan minőségű víz, melyek lényegesen kisebb koncentrációban tartalmazzák a kifogásolt komponenseket. A további, kifogásolható komponensek koncentrációjának csökkentése érdekében tervezett technológiai megoldás szerint a kitermelt, gázmentesített víz a telep nyersvíz medencéjébe jut, majd technológiai nyomásfokozó szivattyúval adják fel az előoxidációs, nyomás alatti gyorsszűrő berendezésekre, ahol megtörténik a vas és mangántalanítás. A határérték feletti ammónium eltávolítására biológiai ammónium mentesítés tervezett. A program keretében a kutakat és a vízmű telephelyét összekötő, nyersvíz vezeték és a települési vízvezeték hálózat körvezetékké történő alakításához a település több utcáját érintően új vezetékszakaszok létesítése, illetve rekonstrukciója tervezett.

Az elszámolandó ivóvízhálózati-rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20 %-át.

FELGYŐ

Felgyő település vízellátásához szükséges vízmennyiséget 2 db víztermelő kút biztosítja. Az 1. számú kút „meleg” tartalékként nyilvántartott, homokol, vízhozama erősen lecsökkent. A II. számú kút melléfúrásos felújítása történt meg 2017-ben, II/A. kút (B-54) számon. A kútból kitermelt víz gravitációsan jut közvetlenül a 2*20 m3-es térszinti tároló medencébe, szükség esetén a beépített búvárszivattyúk üzemelnek. A tároló medencékből a Hidro 2000 nyomásfokozó szivattyú egység, amely 5 db szivattyúból áll, juttatja az ivóvizet a települési hálózatba. A légtartályokat kivették az üzemből.

Az elosztóhálózat döntően körvezetékes rendszerű, a 3,2 – 3,6 bár üzemi nyomással rendelkezik. A vízmű-rendszer automatikus üzemű, a kutak a térszinti tároló vízszintje alapján vezéreltek a nyomásfokozó szivattyúkat nyomáskapcsoló vezérli.

Az elosztóhálózatról bekötővezetéken keresztül vételezik a fogyasztók a szükségletüknek megfelelő vízmennyiséget. A vízbekötéssel nem rendelkező fogyasztók vízvételezési lehetőségét közkifolyó biztosítja.

TÖMÖRKÉNY

Tömörkény település vízellátásához szükséges vízmennyiséget, mivel az 1. sz. kutat üzemen kívül helyezték (erősen homokol) 1 db pozitív víztermelő kút biztosítja (II. számú kút). A II. számú kútból kitermelt víz gravitációsan jut közvetlenül a 2*20 m3-es térszinti tároló medencébe. A tároló medencékből nyomásfokozó szivattyúk nyomják az ivóvizet a települési hálózatba, illetve a 2 db 4000 literes hidrofor tartályba.

Az elosztóhálózat döntően körvezetékes rendszerű, a 2,5 – 3,0 bár üzemi nyomással rendelkezik. A vízmű-rendszer automatikus üzemű, a kút a térszinti tároló vízszintje alapján vezérelt a nyomásfokozó szivattyúkat nyomáskapcsoló és a tároló minimum szintje vezérli.

Az érintett elosztó hálózatok állapota nem megfelelő, elöregedett. A hálózati veszteség jelentős hányadát az acél anyagú bekötővezetékek korróziója és a megfúró szerelvények meghibásodása okozza. Ezen felül gondot okoz az elosztó hálózat általános rossz állapota, a csőanyagok öregedéséből és a vezetékre ható külső terhelésekből (pl. talajmozgás) adódó csőtörések (jellemzően repedések, PVC vezetékek esetében kagylós héj leválás), valamint a csőkötések tömítetlensége.

A fejlesztést követően megfelelően kezelt, és határérték feletti paramétereket nem tartalmazó víz, már nem igényli a hálózat olyan gyakori mosatását (évente két alkalommal), ez a saját célú felhasználás csökkenését eredményezi, ehhez adódik a szűrők mosatásából felhasznált vízmennyiség, ezek adják a vízmű saját célú felhasználását távlatban. Ezen hatások eredményeként a saját célú vízfelhasználás, ezáltal a hálózati veszteségen felüli értékesítési veszteség - a jelenlegihez képest nő távlatban, becsült mennyisége Felgyőn 2.500 (ebből a hulladékvíz mennyisége 40 m3/hét (2.080 m3/év)), Tömörkényen 13.000 m3/év (ebből a hulladékvíz mennyisége 82 m3/hét (4.264 m3/év)), A hálózati veszteség a projekt keretében tervezett hálózatrekonstrukciónak köszönhetően (az elmúlt két év adataiból kiindulva) 1.500 és 15.000 m3/év mennyiségre csökken.

A projektet Fábiánsebestyén Önkormányzata, Mindszent Város Önkormányzata, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Felgyő Község Önkormányzata, Tömörkény Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani.

Kapcsolat

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Tel.:63/366-555

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Tel.:66/218-344

Felgyő Község Önkormányzata
6645 Felgyő, Széchenyi út 1.
Tel.:63/580-060

Tömörkény Község Önkormányzata
6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Tel.:63/577-020

Mindszent Város Önkormányzata
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Tel.:62/527-010

Galéria