Főoldal | Elérhetőségeink | Köszöntő | Pályázat | Hírek |

Fábiánsebestyén címer

KEOP | TIOP | DAOP | TÁMOP| USZT |

Ivóvízminőség-javítást célzó beruházás előkészítése Fábiánsebestyénen

Tájékoztató

Az önkormányzat az ivóvíz minőség javítást két szakaszos pályázati rendszerben kívánja megvalósítani. Az első szakasz, az előkészítési szakasz, amely konstrukció lehetőséget biztosított a pályázatok előkészítéséhez azon pályázók részére is, akik eddig - jellemzően forráshiány miatt - a pályázati dokumentáció elkészítését nem tudták vállalni.
Fábiánsebestyén első lépésként 2011. decemberében pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.0/11 számú, a fejlesztés előkészítési költségeit támogató pályázati kiírásra, amelyet 2012. február 9-én megnyert.

Projekt neve: "Ivóvízminőség-javítást célzó beruházás előkészítése Fábiánsebestyénen"
Projekt száma: KEOP-7.1.0/11-2011-0057
Projekt összköltsége: 5.500.000 Ft
Az előkészítés pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre:
. Tervezés
. Közbeszerzés
. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
. Projektmenedzsment
. Tájékoztatási feladatok
A támogatás mértéke 85 %.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 4 675 000 Ft

Projekt leírás:
A projekt céljai: Az előkészítő pályázat célja az európai uniós és ezzel összhangban a hazai előírásoknak megfelelően a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelés, azaz a településen szolgáltatott ivóvíz bór, arzén és az ammónium tartalmának határérték alá történő csökkentése. A lakosság egészséges közműves ivóvízzel történő ellátása, a vízminőség folyamatos biztosítása, az ivóvízbázis megőrzése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az életminőség javításához.
Az előkészítő pályázat keretében kidolgozásra került a fejlesztés megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon-elemzés. Elkészült emellett az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció, amelyre a hatóság kiadta az elvi vízjogi engedélyt. Továbbá összeállítottuk a megvalósítási szakaszban lefolytatandó kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési dokumentációt.
A projekt keretében végzendő tevékenységek műszaki tartalma:
Az előkészítő pályázat során kidolgozott javaslat a vízminőség megfelelő határérték alá csökkentését új kút fúrásával és biológiai ammónium-mentesítéssel, adszorpciós arzéneltávolítással kívánja elérni. A javasolt tisztítási technológia tartalmazza a nyers víz gáztalanítását, biológiai ammónia-, vas-, mangán eltávolítását, és az arzén eltávolítását.
A megvalósítandó víztisztítási technológia mellett hálózatrekonstrukcióra is sor kerül az alábbi bontásban:
A vezetékes ivóvíz hálózat mechanikai tisztítása a mosató helyek biztosításával (altalaj tűzcsapok cseréje) valamint a vízkormányzást is segítő záró tolózárak cseréje.
Vannak szakaszok, amelyek végágak (Dózsa György utca, Alkotmány utca, Arany János utca, Szabadság utca) ezek körvezetékes rendszerre történő összekötése is szükséges a biztonságos ivóvíz ellátás biztosítása érdekében. Itt 410 fm 110-es KPE vezeték kiépítését kell elvégezni 2 db tűzcsap és tolózárakna beépítésével, úgy hogy a Dózsa György utcát összekötik a Szabadság utcával. Szintén szükséges a nagy vízfogyasztók érdekében és korábbi sűrű csőtörés miatt kicserélni az Arany János utcán lévő 100-as Ac vezetéket 110-es KPE vezetékre a Kossuth utca és a Szabadság tér között (235 fm). Valamint a rosszul működő gáztalanító berendezés rekonstrukcióját is el kell végezni. Ezek alapján a hálózatrekonstrukció becsült költsége 19 286 400 Ft.
A tervezett fejlesztés teljes költsége 128.925.400 Ft, amely tartalmazza a létesítési terv és kiviteli terv készítés, a közbeszerzés, a projektmenedzsment, kötelező nyilvánossági elemek költségét is.

Második lépésként a fent tervezett fejlesztés megvalósítási szakaszára kerül benyújtásra pályázat. Jelenleg ennek az előkészítése folyik.
A megvalósíthatósági tanulmány itt tekinthető meg!


Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
Címe: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Tel.: +36 63 366 555
Fax: +36 63 366 555
Email: polghivfabian@tanet.hu


Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Tel.: (+36) 1 802 4312
Fax: (+36) 1 802 4301
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "D" épület, 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "A" épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Internet: www.nkek.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Honlap: www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt megvalósításával kapcsolatban készült képeket a Fabiansebestyen.hu oldal Galéria menüpontja alatt tekintheti meg.
Illetve Közvetlenül az alábbi linken: Kísérő képek
www.fabiansebestyen.hu

Az Új széchenyi terv logója
Az Európai Fejlesztési Alap által támogatott projekt logója