Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal Fábiánsebestyén | Category Archive | Hírek

Archívum | Hírek

Farkas Sándor évértékelője

Írta 10 január 2018 by admin

“A családok, a biztonság és a további fejlesztések éve lesz az idei

Az újesztendő a családok, a biztonság és a további fejlesztések éve lesz hazánkban és térségünkben egyaránt. Olyan esztendő, melyben közös célunk értékeink megőrzése, hagyományain ápolása és térségünk jövőjének fejlesztése – hangsúlyozta Farkas Sándor évértékelő interjúnk elején.

A térség országgyűlési képviselője szerint: A tavalyi év rendkívül tartalmas volt, nehéz feladatokat kellett teljesítenie a térségnek 2017-ben, sikerült és bizakodva állunk az idei év előtt, hiszen Európában egyre inkább felértékelődik hazánk, mind a gazdaság teljesítmény, mind a biztonság miatt.

A kormányzati intézkedések hatására masszív növekedési pályára állt az ország, évről-évre egyre több a munkahely, alacsony az infláció, a piaci szereplők is bíznak a magyar gazdaságpolitikában. A vártnál is gyorsabban, az uniós átlag fölött növekszik a magyar gazdaság, s várhatóan 4 százalék felett bővült a GDP az év végére. A beruházások 20 százalékkal növekedtek.

–  A tavalyi dinamikus és stabil gazdasági növekedés hatására olyan gazdasági évet zártunk, amely lehetőséget biztosít számtalan fejlesztésre, és ennek mi is részesei leszünk – hangsúlyozta a honatya. Farkas Sándor kiemelte, hogy az elmúlt években Fábiánsebestyénen

korszerűsödött a gondozási központ, elkészült a szennyvízelvezető és kezelő rendszer, gépjárműbeszerzésekre is sor került, de további fejlesztések is lesznek.

Farkas Sándor három fontos területet említett, melyek kiemelt helyen szerepelnek a 2018-as kormányzati intézkedésekben. Mint mondta, komoly pénzügyi-gazdasági változások lépnek életbe, hiszen 8 százalékos minimálbér-, 12 százalékos szakmunkás minimálbér-, 3 százalékos nyugdíjemelés lépett életbe. Utóbbi a nyugdíjak vásárlóértékének erősödését jelenti. Ezen felül a tavalyi áfacsökkentések után most  a fogyasztási célú halak és a házi sertés belsőségek áfakulcsa csökken 27-ről 5 százalékra. Tovább csökken a munkabérek közterhe és a juttatások (pl. Erzsébet-utalvány) terhe munkáltatói oldalról.

 

Az országgyűlési képviselő kiemelte az internet, az e-ügyintézés területét is. Elmondta, hogy hazánk ezeknek a területeknek a fejlesztésével is Európa élvonalába kíván kerülni – Európai viszonylatban Magyarországon vált a legalacsonyabbá az internetadó és új, személyre szabható e-Ügyintézés központ indult. Idéntől a gazdálkodó szervezetek már a Cégkapun keresztül adják le bevallásaikat, az őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és a munkáltatók helyett is a NAV készíti el az SZJA-bevallást – részletezte az országgyűlési képviselő, aki szerint talán a legfontosabb, hogy 2018 a Családok Éve.

 

– Európában egyedülálló, komplex, széles körű családtámogató rendszert építettünk föl, amelyet idén tovább bővítünk. A költségvetés körülbelül 5 százalékát költjük a családokra, míg az európai átlag ennek a fele. Számunkra a család az élet alapvető szervezeti egysége, amelynek minden tagját, minden élethelyzetében támogatni kell – fejtette ki, hozzátéve, hogy a Családok Évétől kezdve a kétgyermekesek már 35 ezer forintot tudnak leírni havonta az adójukból, növekszik a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás gyed összege is, gyermekvállalás esetén pedig részben vagy teljesen elengedik az édesanya diákhitelét.

Farkas Sándor hangsúlyozta, a változásokból mindannyian láthatjuk, sikeres, eredményes évet zárt az ország és a térség is. – Végre már nem a tűzoltás, hanem a fejlesztések vannak a középpontban. Ehhez azonban meg kell védenünk és fejlesztenünk kell biztonságunkat, családjainkat, hiszen a családokon és a fejlesztéseken nyugszik hazánk jövője. Fontos, hogy a közösség összes tagja érezze, hogy szükségünk van egymásra, éljünk az új lehetőségekkel és bizakodással tekintsünk a jövőre! – húzta alá az országgyűlési képviselő.”

(X)

Szelektív hulladékgyűjtés

Írta 20 december 2017 by admin

Tisztelet Lakosok!

A következő szelektív hulladékgyűjtés
2017. december 29-én pénteken lesz.

Kérjük, a sárga hulladékgyűjtő edényket
reggel 7 óráig  szíveskedjenek kihelyezni, hogy
biztosan elszállításra kerüljenek!

A szelektív hulladékgyűjtésre átvett edényekben
papír, műanyag és fém hulladék gyűjthető,
kommunális/háztartási hulladék nem!

Ezt követően   pedig a szelektív gyűjtés minden hónap utolsó pénteki napján fog történni.

Köszönettel:
Szedlacsek Zsuzsanna
Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit KFT.

Projekt-összefoglaló

Írta 13 december 2017 by admin

Folyamatosan pozitív gazdasági hírek érkeznek Magyarországról, ma már a külföldi gazdasági elemzők szerint is dinamikus fejlődési pályán vannak gazdasági mutatóink, stabil Magyarország helyzete. Az ország teljesítményéből mi Fábiánsebestyéniek is kivettük részünket.

A fejlesztések jegyében korszerűsítettük gondozási központunkat, elkészítettük szennyvíz elvezető kezelő rendszerünket, gépjárműbeszerzésekre is sor került a Fábiánsebestyén Önvédelmi Egyesület, a Szent Sebestyén Öte és a tanyagondnoki szolgálat számára. Több mint 36 millió forinthoz jutott ezen felül Fábiánsebestyén ÖNHIKI-s támogatáson keresztül.

Megtörtén a Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény tantermeinek és folyosóinak festése, lakkozása, a tornaszoba teljes, a tornaterem részleges felújítása, öltözőinek és mosdóinak festése. Több helyen korszerűsítjük az intézmény villamos rendszerét, kerékpártároló kialakítására is sor került, puffertartályt szerelünk be, de parkettacsiszolásra és linóleumcserére is sor került

A jövőre vonatkozó terveink is elkészültek, melyeket települési Arculati Kézikönyvünkkel megfogalmaztuk, felrajzolva, hogy milyennek álmodjuk közös jövőnket!

TAK fórum – munkaanyag egyeztetés

Írta 24 november 2017 by admin

Településképi Arculati Kézikönyv

 

Fábiánsebestyén Község Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet
készítésébe kezdett.
Jelen értesítésünk a Kézikönyvhöz kapcsolódó javaslattételi eljárási szakaszához kapcsolódik.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 43/A. § (2) bekezdés a) pontja szerint Fábiánsebestyén lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti szervezetei az új Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet tartamára vonatkozólag további javaslatokat tehet személyes meghallgatás /  fórum keretein belül.

  1. november 27-én 14:00 órakor
    Fábiánsebestyén Önkormányzat Hivatalában

A településrendezési eszközök, valamit településképi arculati kézikönyvi elemek kapcsán felmerülő további javaslataikat ezen időpontban a Polgármesteri Hivatalban, nyilvános fórum keretein belül nyilvánosan megtárgyaljuk; a Kézikönyv elkészült példánya község honlapján megtalálható.

Településképi arculati kézikönyv:
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is. A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül.

Településképi rendelet:
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A Településképi arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, amely a követendő jó példák bemutatásával közérthetően, magyarázó ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes részeinek értékes építészeti és arculati stílusjegyeit. Ezek alapján szöveges és képi formában javaslatot tesz, a településképhez illeszkedő elemek alkalmazására az építkezéseknél.

A kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően lakossági fórumot tartunk, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről honlapunkon tájékoztatjuk Önök

Kérjük, hogy észrevételeivel, és tanácsaival segítse közös munkánkat!

Üdvözlettel,

 

Dr. Kós György
polgármester

Kamarai választások

Írta 30 október 2017 by admin

Hirdetmény-Kamarai Választások 2017 – PDF

Bursa Hungarica Ösztöndíj 2018. évre

Írta 28 szeptember 2017 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban.

A teljes tájékoztató innen letölthető:
A Típusú (docx !)
B Típusú (docx !)

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Írta 26 szeptember 2017 by admin

2017. szeptember 30 és 2017. október 20 között a mellékelt határozat szerint.

HATÁROZAT /PDF/

Településképi arculati kézikönyv

Településképi arculati kézikönyv

Írta 01 szeptember 2017 by admin

Fábiánsebestyén Község Képviselő-testületének nevében tájékoztatom Önöket, hogy Fábiánsebestyén Község Önkormányzata területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is. A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül.

Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyv munkapéldányát  javaslatok utáni  végleges letöltheti innen: TAK -munkanyag /PDF/

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A Településképi arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, amely a követendő jó példák bemutatásával közérthetően, magyarázó ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes részeinek értékes építészeti és arculati stílusjegyeit. Ezek alapján szöveges és képi formában javaslatot tesz, a településképhez illeszkedő elemek alkalmazására az építkezéseknél.

A kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően lakossági fórumot tartunk, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről honlapunkon tájékoztatjuk Önöket.

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, archív fotódokumentációkat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

A véleményeiket a ” tak@fabiansebestyen.hu  ” emailcímre várjuk!

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Írta 08 május 2017 by admin

Pályázó neve FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Támogatás összege (Ft) 6 000 000
A projekt megvalósításának kezdete 2016.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2018.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen Pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

 

Fogathajtóverseny

Fogathajtóverseny

Írta 24 április 2017 by admin

Május 4-7. – KinizsiPark

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár