Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatályaa Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását

a) 906392 e Ft bevételi főösszeggel

b) 862728 e Ft kiadási főösszeggel

c) 43663783 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó

a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,

b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,

c) a költségvetési kiadásokat 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,

d) a költségvetési bevételeket 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,

e) a 2021. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,

f) a maradvány kimutatást a 6. melléklet,

g) a 2021. december 31-i mérleget a 7. melléklet,

h) az önkormányzat vagyonleltárát a 8. melléklet

i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet

j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet

k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet

l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet,

m) az egyesületeknek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK2021. évi módosított bevételi költségvetés2021. évi bevételi költségvetés 12.31. teljesítés2021/2021 teljesítés %-ban
I.I.K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési bevételek261 387245 15193,8
1.» Intézményi bevételek179 858166 73592,7
2.» Közhatalmi bevételek81 52978 41696,2
2.1.» helyi adók64 27963 53198,8
2.2.» egyéb közhatalmi bevétel17 25014 88586,3
II.Támogatások393 215371 22394,4
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása393 215371 22394,4
1.1.» feladatfinanszírozási támogatás321 029321 029100,0
1.2.» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről38 05116 05942,2
1.3.» fejlesztési célú támogatás034 1350,0
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek6 3783 90361,2
1.» Tárgyi eszköz értékesítés6006000,0
2.» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó3 1032 75388,7
3.» ingatlan értékesítés2 6755500,0
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök298 985290 89797,3
1.Működési célú pénzeszköz átvétel298 141290 05397,3
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel8448440,0
V.Támogatási kölcsön visszatérülés000,0
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek16 59516 595100,0
1.» előző évi működési pénzmaradvány00,0
2.» előző évi felhalmozási pénzmaradvány16 59516 595100,0
VII.Finanszírozási bevételek268 676268 676100,0
1.» működési célú hitelek257 523257 523100,0
2.» megelőlegezés11 15311 1530,0
Önkormányzat összesen:1 245 2361 196 44596,1
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)-297 591-290 05397,5
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL947 645906 39295,6
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:947 645906 39295,6
CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK2021. évi módosított kiadási költségvetés2021. évi kiadási költségvetés 2021.12.31. teljesítés2021/2021 teljesítés %-ban
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési kiadások614 130551 63389,8
1.Személyi juttatások312 358299 83296,0
2.Szociális hozzájárulási adó45 95044 57997,0
3.Dologi kiadások255 822207 22281,0
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás311 099302 43897,2
1.Intézményi támogatás297 591290 05397,5
2.Egyéb szervek támogatása349349100,0
3.Nonprofit Kft támogatása000,0
4.Normatíva visszafizetés10 22110 221100,0
5.Önkormányzat által folyósított ellátások2 4381 31553,9
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)500500100,0
III.Felhalmozási kiadások51 45430 15758,6
1.» intézményi beruházások633633100,0
2.» felújítási kiadások35 87414 65840,9
3.» tárgyi eszköz beszerzás14 57314 573100,0
4.» felhalmozási célú támogatások37429378,3
IV.Tartalék000,0
Céltartalék00,0
Általános tartalék00,0
V.Finanszírozási kiadások268 553268 553100,0
1.Hitel törlesztés257 523257 523100,0
2.megelőlegezés visszafizetése11 03011 0300,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:1 245 2361 152 78192,6
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)-297 591-290 05397,5
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS947 645862 72891,0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:947 645862 72891,0

2. melléklet

CímszámAlcímszámElőirányzat Csoportszám.Kiemelt előir. számCímnévAlcímnévElőirányzat CsoportnévKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE2021.év kiadási előirányzat2021.év módosított kiadási előirányzat2021.év teljesítés2021. évi bevételi előirányzat2021. évi módosított bevételi előirányzat2021. évi teljesítés
1.ÖNKORMÁNYZAT
/1.Önkormányzati jogalkotás 011130
1.Működési költségvetés0407
1.Személyi juttatások8 48316 7479 966
2.Szociális hozzájárulási adó1 3152 7151 766
3.Dologi kiadások12 43015 65111 811
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:22 22835 11323 54300407
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)8,008,008,00
/2.Adóigazgatás 900020
1.Működési költségvetés45 38581 52978 444
1.Felhalmozási költségvetés2 8043 1032 724
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00048 18984 63281 168
/3.Közvilágítás 064010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások5 38215 33212 984
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 38215 33212 984000
/4.Város és községgazdálkodás 066020
1.Működési költségvetés1 2002 0882 601
1.Személyi juttatások21 82220 86722 042
2.Szociális hozzájárulási adó3 4833 5873 177
3.Dologi kiadások11 06028 31714 303
2.Felhalmozási költségvetés5725720
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:36 93753 34339 5221 2002 0882 601
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)9,009,009,00
/5.Településfejlesztési projektek 062020
1.Működési költségvetés34 13532 542
1.Személyi juttatások500
2.Dologi kiadások1 6851 398
2.Felhalmozási költségvetés274293
1.Beruházás1 90012 72913 339
2.Felújítás14 31334 28113 149
3.Felhalmozási maradvány13 91500
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 21349 01928 17913 91534 13532 542
/6.Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
1.Működési költségvetés5 7005 7005 658
1.Személyi juttatások4 5444 5574 894
2.Szociális hozzájárulási adó705705741
3.Dologi kiadás174238326
2.Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás ( tárgyi eszköz)38380
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 4615 5385 9615 7005 7005 658
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/7.Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
1.Működési költségvetés10 2531 735
1.Dologi kiadások5082 3582 741
2.Felhalmozási költségvetés2 675
1.felújítás
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5082 3582 741012 9281 735
/8.Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
1.Működési költségvetés
1.likvid hitel200 000257 523257 523200 000257 523257 523
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:200 000257 523257 523200 000257 523257 523
/9.Tűz- és katasztrófa védelem 032020
1.Működési költségvetés19019069
1.Személyi juttatások8 89410 6149 102
2.Szociális hozzájárulási adó845845992
3.Dologi kiadások1 3051 5712 302
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:11 04413 03012 39619019069
/9.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)6,006,006,00
/10.Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
1.Működési költségvetés5104 1852 823
1.Személyi juttatások1 0801 0801 080
2.Szociális hozzájárulási adó424287
3.Dologi kiadások5345 0932 228
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 6566 2153 3955104 1852 823
/10.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/11.Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
1.Működési költségvetés3535442
1.Személyi juttatások1 0051 0051 212
2.Munkaadókat terhelő járulékok156156188
3.Dologi kiadások12712776
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2881 2881 4763535442
/11.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/12.Közművelődés 082091, 082092
1.Működési költségvetés1 0002 247
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok
3.Dologi kiadások3 9373 9373 843
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 9373 9373 84301 0002 247
/12.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/13.Mintaprogram 041237
1.Működési költségvetés5 6106 3286 328
1.Személyi juttatások4 8923 3684 187
2.Munkaadókat terhelő járulékok429429343
3.Dologi kiadások289334600
2.Felhalmozási költségvetés1 593
2.Felújítás1 5931 5931 509
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 2035 7246 6397 2036 3286 328
/13.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,005,005,00
/14.Ellátások 107060
1.Működési költségvetés300300204
1.Önkormányzat által folyósított ellátások3 6003 0381 394
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 6003 0381 394300300204
/15.Háziorvosi ellátás 072112, 072111
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás1 2621 4212 548
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2621 4212 548000
/16.Civil szervezetek támogatása 084031
1.Működési költségvetés
1.Támogatások600349329
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:600349329000
/17.Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás90178
2.Feladat finanszírozási támogatás275 753321 029321 029
3.Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől37 63815 9080
4.Megelőlegezés11 03011 03011 15311 153
5.Normatíva visszafizetés9 80010 22110 221
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:9 80021 34121 429313 391348 090332 182
/18.Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
1.Működési költségvetés15 47115 471
1.Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása265869297591290053
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:265 869297 591290 053015 47115 471
/19.Veszélyhelyzet 074040
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás445445159
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:445445159000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:593 433772 605714 114590 633772 605741 400
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)31,0031,0031,00
2.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
/1.Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
1.Működési költségvetés3 8905 5122 179
1.Személyi juttatások32 77136 21232 788
2.Szociális hozzájárulási adó5 0125 5045 194
3.Dologi kiadások4 7306 4884 608
2.Felhalmozási költségvetés180180
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:42 51348 38442 7703 8905 5122 179
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,0010,00
/2.Adóigazgatás 011220
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 2753 2753 894
2.Szociális hozzájárulási adó478478603
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 7533 7534 497000
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/3.Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások
2.Szociális hozzájárulási adó
3.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:000000
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/4.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.42 37646 33647 385
2.Előző évi maradvány289289
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00042 37646 62547 674
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:46 26652 13747 26746 26652 13749 853
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,0011,00
3.GONDOZÁSI KÖZPONT
/1.Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
1.Működési költségvetés72 27072 78069 254
1.Személyi juttatások83 91385 68687 408
2.Munkaadókat terhelő járulékok13 40013 67313 930
3.Dologi kiadások46 71759 67151 375
2.Felhalmozási költségvetés252252
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:144 030159 282152 96572 27072 78069 254
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)31,0031,0031,00
/2.Bölcsődei ellátás 104031
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások11 56310 88010 880
2.Szociális hozzájárulási adó2 0572 1602 032
3.Dologi kiadások610640277
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:14 23013 68013 189000
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,004,00
/3.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:000
/4.Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
1.Működési költségvetés207761
1.Személyi juttatások3 5893 6293 904
2.Szociális hozzájárulási adó556556647
3.Dologi kiadások64874793
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 2095 0595 3440207761
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/5.Szociális étkeztetés 107051
1.Működési költségvetés2 9882 9882 342
1.Személyi juttatások3 5894 5192 794
2.Szociális hozzájárulási adó557557394
3.Dologi kiadások2 9881 8882 499
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 1346 9645 6872 9882 9882 342
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/6.Házi segítségnyújtás 107052
1.Működési költségvetés1 1001 100964
1.Személyi juttatások5 8206 1205 957
2.Szociális hozzájárulási adó902902851
3.Dologi kiadások0017
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 7227 0226 8251 1001 100964
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,002,00
/7.Támogató szolgáltatás 101222
1.Működési költségvetés550978460
1.Személyi juttatások12 74012 74012 650
2.Szociális hozzájárulási adó1 9411 9411 939
3.Dologi kiadások9763 0271 953
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:15 65717 70816 542550978460
/7.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,004,00
/8.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 0363 0363 016
2.Szociális hozzájárulási adó471471468
3.Dologi kiadások972972607
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 4794 4794 091000
/8.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/9.Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől119 553135 900138 499
2.Előző évi maradvány241241
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:000119 553136 141138 740
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:196 461214 194204 643196 461214 194212 521
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)44,0044,0044,00
4.KÖZSÉGI ÉTKEZDE
/1.Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
1.Működési költségvetés7 6207 7428 031
1.Személyi juttatások28 74628 72021 339
2.Munkaadókat terhelő járulékok3 2383 2622 971
3.Dologi kiadások24 14524 14723 062
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:56 12956 12947 3727 6207 7428 031
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,0010,00
/2.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások1 4491 4491 238
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 4491 4491 238000
/3.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások624624619
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:624624619000
/4.Munkahelyi étkeztetés 104036
1.Működési költségvetés85 84581 67377 009
1.Személyi juttatások7 5467 95715 338
2.Szociális hozzájárulási adó1 156686978
3.Dologi kiadások54 56574 93261 527
2.Felhalmozási költségvetés1 270994993
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:64 53784 56978 83685 84581 67377 009
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,004,00
/5.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől29 27453 11545 578
2.Előző évi maradvány241240
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00029 27453 35645 818
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:122 739142 771128 065122 739142 771130 858
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)14,0014,0014,00
5.Önkormányzati Rendészet
/1.Közterület rendjének védelme 031030
1.Működési költségvetés3 7804 3852 669
1.Személyi juttatások10 91210 8378 553
2.Szociális hozzájárulási adó1 6921 3261 326
3.Dologi kiadások1 804735735
Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás-jármű, eszköz beszerzés8 890
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:23 29812 89810 6143 7804 3852 669
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,003,003,00
/2.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől19 5188 3998 398
2.Előző évi maradvány114114
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:19 5188 5138 512
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:23 29812 89810 61423 29812 89811 181
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,003,003,00
6.Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
/1Óvodai nevelés, ellátás 091110
1.Működési költségvetés33
1.Személyi juttatások37 72836 58234 919
2.Szociális hozzájárulási adó5 7925 3635 356
3.Dologi kiadások54
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:43 52041 95040 279033
/1Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,0011,00
/2.Óvodai nevelés, ellátás 091140
1.Működési költségvetés0164155
1.Dologi kiadások5 8642 8992 671
2.Felhalmozási költségvetés960441441
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 8243 3403 1120164155
/3.Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
1.Működési költségvetés
Személyi juttatások657657653
Szociális hozzájárulási adó102102101
1.Dologi kiadások69566556
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 4541 424810000
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/4.Könyvtári szolgáltatások 082044
1.Működési költségvetés04141
1.Személyi juttatások2 7512 7512 841
2.Szociális hozzájárulási adó427427440
3.Dologi kiadások172207125
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 3503 3853 40604141
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/5.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120
1.Működési költségvetés469413
1.Személyi juttatások6358
1.Szociális hozzájárulási adó
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0532471000
/6.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől55 14850 18350 193
2.Előző évi maradvány240240
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00055 14850 42350 433
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:55 14850 63148 07855 14850 63150 632
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:13,0013,0013,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:1 037 3451 245 2361 152 7811 034 5451 245 2361 196 445
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:117,00116,00116,00
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül-265 869-297 591-265 869-297 591
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:771 476947 6451 152 781768 676947 6451 196 445
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül265 869297 5910265 869297 5910
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 037 3451 245 2361 152 7811 034 5451 245 2361 196 445
Foglalkoztatott létszám:117,00116,00116,00
Ebből:
» közalkalmazottak59,0058,0058,00
» köztisztviselők11,0011,0011,00
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak5,005,005,00
» társadalmi megbízatás7,007,007,00
» megbízási szerződéssel10,0010,0010,00
» munkaszerződéssel foglalkozt.25,0025,0025,00

3. melléklet

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások
#MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékesKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékes véglegesKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékesKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékes véglegesTeljesítés
2345678910
01Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)284 164 000279 984 7500274 369 198874 515 0000270 075 236
06Jubileumi jutalom (K1106)0657 0000657 00000657 000
07Béren kívüli juttatások (K1107)1 983 0001 796 90001 796 900001 796 900
09Közlekedési költségtérítés (K1109)1 370 0002 051 31002 051 310002 051 310
10Egyéb költségtérítések (K1110)020 000020 000000
13Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)06 144 60506 144 605005 469 005
15Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)287 517 000290 654 5650285 039 013874 515 0000280 049 451
16Választott tisztségviselők juttatásai (K121)8 233 0008 945 82008 945 820008 062 432
17Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)3 606 00012 757 958012 757 9580011 720 258
19Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)11 839 00021 703 778021 703 7780019 782 690
20Személyi juttatások (=15+19) (K1)299 356 000312 358 3430306 742 791874 515 0000299 832 141
21Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)44 756 00045 950 085045 950 085151 503 000044 578 652
22ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)00000043 118 947
25ebből: táppénz hozzájárulás (K2)0000001 190 166
27ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)000000269 539
28Szakmai anyagok beszerzése (K311)1 147 0001 128 5558861 127 669001 091 785
29Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)72 595 00083 218 395083 218 3950073 141 723
30Árubeszerzés (K313)250 0001 134 23401 134 234001 134 234
31Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)73 992 00085 481 18488685 480 2980075 367 742
32Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)1 587 0002 813 7443 1502 810 594002 084 049
33Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)919 0001 735 76701 735 767001 300 269
34Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)2 506 0004 549 5113 1504 546 361003 384 318
35Közüzemi díjak (K331)19 050 00047 780 51434 04947 343 32284 828 00012 800 81028 151 078
36Vásárolt élelmezés (K332)27 435 00028 171 893028 171 8930028 052 712
37Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)60 0001 038 44301 038 443001 021 763
39Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)5 080 0008 068 62408 068 624006 085 656
40Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)0198 2100198 21000198 210
42Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)5 385 0006 363 07106 363 071004 641 171
43Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)12 345 00015 259 292015 259 2920014 286 553
44ebből: biztosítási díjak (K337)0000003 760 020
45Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)69 355 000106 880 04734 049106 442 85584 828 00012 800 81082 437 143
46Kiküldetések kiadásai (K341)530 000223 6000223 60000223 600
48Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)530 000223 6000223 60000223 600
49Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)28 580 00039 797 3419 39439 693 78022 903 560031 338 265
50Fizetendő általános forgalmi adó (K352)4 700 0008 527 20108 527 201007 377 942
51Kamatkiadások (>=52+53) (K353)1 800 0001 349 14901 349 149001 202 022
52ebből: államháztartáson belül (K353)000000166 619
58Egyéb dologi kiadások (K355)2 365 0009 013 99909 013 999005 890 431
59Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)37 445 00058 687 6909 39458 584 12922 903 560045 808 660
60Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)183 828 000255 822 03247 479255 277 243107 731 56012 800 810207 221 463
100Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)3 000 0002 437 60502 437 605200 00001 315 319
116ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)000000218 819
117ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)000000196 500
119ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)000000900 000
120Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)3 000 0002 437 60502 437 605200 00001 315 319
123A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)9 800 00010 221 229010 221 2290010 221 229
126Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)9 800 00010 221 229010 221 2290010 221 229
150Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)600 000500 0000500 00000500 000
151ebből: központi költségvetési szervek (K506)000000500 000
178Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)600 000349 2120349 21200349 212
181ebből: egyéb civil szervezetek (K512)000000329 212
182ebből: háztartások (K512)00000020 000
190Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)11 000 00011 070 441011 070 4410011 070 441
194Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)0498 5440498 54400498 544
195Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)10 732 00013 334 447013 334 4470013 334 447
200Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)2 898 0001 372 94601 372 946001 372 946
201Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)13 630 00015 205 937015 205 9370015 205 937
202Ingatlanok felújítása (K71)12 524 00028 525 021011 541 8520011 541 852
205Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)3 382 0007 349 13453 116 299003 116 299
206Felújítások (=202+…+205) (K7)15 906 00035 874 155514 658 1510014 658 151
230Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)0374 1210374 12100292 478
234ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)000000292 478
268Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)0374 1210374 12100292 478
269Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)571 476 000679 092 71947 484651 716 3741 133 949 56012 800 810594 174 582
03 – K9. Finanszírozási kiadások
#MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékesKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékes véglegesKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékesKötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékes véglegesTeljesítés
2345678910
03Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)200 000 000257 522 9380257 522 93800257 522 938
06Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)200 000 000257 522 9380257 522 93800257 522 938
19Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)011 030 106011 030 106011 153 41411 030 106
20Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)265 869 000297 590 6770290 053 35700290 053 357
27Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)465 869 000566 143 7210558 606 401011 153 414558 606 401
38Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)465 869 000566 143 7210558 606 401011 153 414558 606 401

4. melléklet

02 – B1. – B7. Költségvetési bevételek
MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatKövetelés – Költségvetési évben esedékesKövetelés – Költségvetési évet követően esedékesTeljesítés
2345678
01Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)65 603 44465 863 10465 863 104065 863 104
02Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)50 935 63052 132 63052 132 630052 132 630
03Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)125 726 920145 170 789145 170 7890145 170 789
04Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)29 274 68526 154 32526 154 325026 154 325
05Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)155 001 605171 325 114171 325 1140171 325 114
06Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)4 211 9704 281 8464 281 84604 281 846
07Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)027 038 96427 038 964027 038 964
08Elszámolásból származó bevételek (B116)0387 130387 1300387 130
09Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)275 752 649321 028 788321 028 7880321 028 788
12Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)01 326 0001 326 00000
34Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)55 274 35136 725 20436 725 204016 059 071
35ebből: központi költségvetési szervek (B16)00002 000 000
38ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)00003 665 800
39ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)00005 658 100
40ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)00004 735 171
45Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+12+23+34) (B1)331 027 000359 079 992359 079 9920337 087 859
70Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)1 593 00034 134 72034 134 720034 134 720
74ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)000032 542 140
76ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)00001 592 580
81Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)1 593 00034 134 72034 134 720034 134 720
109Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)2 804 0003 103 3033 103 30302 752 620
110ebből: építményadó (B34)000028 500
111ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)00002 724 120
116Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)28 500 00064 279 17164 279 171063 530 312
123ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)000063 530 312
147Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)01 707 5601 575 32000
164Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)28 500 00065 986 73165 854 491063 530 312
165Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)16 885 00015 542 41215 674 652014 885 494
181ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)0000132 240
184Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)48 189 00084 632 44684 632 446081 168 426
185Készletértékesítés ellenértéke (B401)500 0002 822 5852 822 58502 822 585
186Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)76 357 00070 642 03370 642 033064 223 199
187ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)000027 930
189Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)0249 612249 612086 729
191Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)1 875 0004 324 7234 324 72301 736 033
198Ellátási díjak (B405)76 408 00080 058 59180 058 591078 818 179
199Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)19 862 00019 322 67419 322 674018 078 443
200Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)092 03492 03400
217Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)750 0002 345 9082 345 9080969 541
219ebből: kiadások visszatérítései (B411)0000438 411
220Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)175 752 000179 858 160179 858 1600166 734 709
223Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)1 000 0002 675 0002 675 0000550 000
225Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)0600 000600 0000600 000
231Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)1 000 0003 275 0003 275 00001 150 000
245Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)0549 750549 75000
257Működési célú átvett pénzeszközök (=232+…+235+245) (B6)0549 750549 75000
261Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)082 65082 650082 650
268ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)000082 650
271Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)0761 407761 4070761 407
274ebből: egyéb civil szervezetek (B75)0000761 407
283Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)0844 057844 0570844 057
284Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)557 561 000662 374 125662 374 1250621 119 771
04 – B8. Finanszírozási bevételek
MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatKövetelés – Költségvetési évben esedékesKövetelés – Költségvetési évet követően esedékesTeljesítés
2345678
02Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)200 000 000257 522 938257 522 9380257 522 938
04Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)200 000 000257 522 938257 522 9380257 522 938
11Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)13 915 00016 595 28616 595 286016 595 286
13Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)13 915 00016 595 28616 595 286016 595 286
14Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)011 153 41411 153 414011 153 414
16Központi, irányító szervi támogatás (B816)265 869 000297 590 677290 053 3570290 053 357
22Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)479 784 000582 862 315575 324 9950575 324 995
31Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)479 784 000582 862 315575 324 9950575 324 995

5. melléklet

13/A – Eredménykimutatás
#MegnevezésElőző időszakMódosítások (+/-)Tárgyi időszak
12345
0101 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek86 623 558061 096 890
0202 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei132 573 2490142 755 533
0303 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei2 987 86203 598 846
04I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)222 184 6690207 451 269
0806 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei532 115 9880611 082 145
0907 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei11 538 224013 249 071
1008 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei18 838 296034 896 127
1109 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek2 544 42102 956 201
12III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)565 036 9290662 183 544
1310 Anyagköltség73 242 836071 975 831
1411 Igénybe vett szolgáltatások értéke60 312 765087 831 296
1613 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke26 3570198 210
17IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)133 581 9580160 005 337
1814 Bérköltség265 489 8960272 769 464
1915 Személyi jellegű egyéb kifizetések31 390 107029 756 905
2016 Bérjárulékok48 743 291045 032 223
21V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)345 623 2940347 558 592
22VI Értékcsökkenési leírás50 841 250045 228 832
23VII Egyéb ráfordítások297 540 3380320 778 968
24A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)-40 365 2420-3 936 916
3524 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások1 766 53201 202 022
42IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)1 766 53201 202 022
43B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)-1 766 5320-1 202 022
44C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)-42 131 7740-5 138 938

6. melléklet

07/A – Maradványkimutatás
#MegnevezésÖsszeg
123
0101 Alaptevékenység költségvetési bevételei621 119 771
0202 Alaptevékenység költségvetési kiadásai594 174 582
03I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)26 945 189
0403 Alaptevékenység finanszírozási bevételei575 324 995
0504 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai558 606 401
06II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)16 718 594
07A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)43 663 783
15C) Összes maradvány (=A+B)43 663 783
16D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa43 663 783

7. melléklet

12/A – Mérleg
#MegnevezésElőző időszakMódosítások (+/-)Tárgyi időszak
12345
01A/I/1 Vagyoni értékű jogok38 28400
04A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)38 28400
05A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok1 303 883 56401 272 164 062
06A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek8 066 039017 561 843
08A/II/4 Beruházások, felújítások362 153 4570364 561 450
10A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)1 674 103 06001 654 287 355
11A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)152 6900152 690
16A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)152 6900152 690
22A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)152 6900152 690
29A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)1 674 294 03401 654 440 045
30B/I/1 Vásárolt készletek1 240 52301 356 329
35B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)1 240 52301 356 329
46B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)1 240 52301 356 329
50C/II/1 Forintpénztár338 1350421 000
53C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)338 1350421 000
54C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák14 768 922023 656 968
56C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)14 768 922023 656 968
60C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)15 107 057024 077 968
61D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)23 992 133021 992 133
62D/I/1a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről1 326 00001 326 000
65D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)23 535 55603 464 020
69D/I/3d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra350 6830350 683
70D/I/3e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira22 395 71502 324 179
71D/I/3f – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre789 1580789 158
72D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)14 668 716013 123 451
73D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére9 900 64206 581 717
74D/I/4b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre805 87702 588 690
75D/I/4c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra952 82601 240 412
76D/I/4d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra1 778 87001 244 231
77D/I/4e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére92 034092 034
81D/I/4i – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre1 138 46701 376 367
82D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)2 675 00002 125 000
84D/I/5b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére2 675 00002 125 000
88D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)549 7500549 750
92D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)82 65000
95D/I/7c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről82 65000
104D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)65 503 805041 254 354
146D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)1 333 6680190 000
148D/III/1b – ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek948 43000
151D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek385 2380190 000
155D/III/4 Forgótőke elszámolása252 0000182 000
161D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)1 585 6680372 000
162D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)67 089 473041 626 354
169E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó-2 069 9420-318 000
170E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)-2 069 9420-318 000
171E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása0019 290 634
173E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)0019 290 634
174E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)-2 069 942018 972 634
179ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)1 755 661 14501 740 473 330
180G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke544 923 9870544 923 987
181G/II Nemzeti vagyon változásai-289 077 6310-289 077 631
182G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai44 457 699044 457 699
183G/IV Felhalmozott eredmény1 375 961 74401 333 829 970
185G/VI Mérleg szerinti eredmény-42 131 7740-5 138 938
186G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)1 634 134 02501 628 995 087
187H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra6 910 65006 910 650
188H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra1 371 43301 371 433
189H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra65 045 997048 055 780
190H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira1 122 28601 122 286
191H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)9 191 60000
196H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)0081 643
212H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)83 641 966057 541 792
215H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra0012 800 810
225H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)11 030 106011 153 414
230H/II/9e – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére11 030 106011 153 414
236H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)11 030 106023 954 224
237H/III/1 Kapott előlegek113 180092 560
246H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)113 180092 560
247H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)94 785 252081 588 576
250J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása26 741 868029 889 667
252J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)26 741 868029 889 667
253FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)1 755 661 14501 740 473 330

8. melléklet

Főkönyv megnevezésNyitó értékek (Ft)Bruttó változás (Ft)Écs (Ft)Záró értékek (Ft)
BruttóÉCSNettóCsökkenésNövekedésÖsszesenCsökkenésNövekedésÖsszesenBruttóÉCSNettó
I 01111113Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke4 309 0002 147 1702 161 8300000004 309 0002 147 1702 161 830
N 011211332Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke215 242 00020 704 911194 537 089000000215 242 00020 704 911194 537 089
N 01131123Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke19 357 01610 709 0288 647 98800000019 357 01610 709 0288 647 988
N 01131913Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke2 137 0002 137 00000000002 137 0002 137 0000
N 01131923Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke6 247 8196 247 81900000006 247 8196 247 8190
N 111121Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2404 500307 56496 936000058 65258 652404 500366 21638 284
I 111912Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke1 050 6001 050 60000000001 050 6001 050 6000
N 111913Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke4 440 0004 440 00000000004 440 0004 440 0000
I 112912Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke1 364 0001 364 00000000001 364 0001 364 0000
N 1129121Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház187 500187 5000000000187 500187 5000
N 112913Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke150 000150 0000000000150 000150 0000
N 1211111Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke73 267 000073 267 00000000073 267 000073 267 000
N 121112Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke29 428 191029 428 19100000029 428 191029 428 191
N 1211222Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke1 984 00001 984 0000000001 984 00001 984 000
N 1211312Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke9 874 0005 893 6023 980 3980000197 480197 4809 874 0006 091 0823 782 918
N 12113311Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke15 325 0008 203 9557 121 0450000306 500306 50015 325 0008 510 4556 814 545
N 1211332Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke535 840 85369 005 883466 834 970000010 716 82010 716 820535 840 85379 722 703456 118 150
N 1211333Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke5 480 0002 142 3603 337 6400000109 600109 6005 480 0002 251 9603 228 040
N 12114811Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke304 526 568144 447 461160 079 10701 267 6421 267 64209 139 0199 139 019305 794 210153 586 480152 207 730
N 1211482Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke706 906 715127 416 419579 490 2960970 829970 829019 488 54319 488 543707 877 544146 904 962560 972 582
N 1211483Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke26 115 6629 251 78416 863 8780000783 470783 47026 115 66210 035 25416 080 408
N 12192312Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke290 000290 0000000000290 000290 0000
N 12192482Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke6 814 4806 814 480026 0000-26 00026 0000-26 0006 788 4806 788 4800
N 12192483Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke10100100-10100-10000
N 131113Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke3 300 0003 260 28939 7113 300 000397 488-2 902 5123 300 000124 431-3 175 569397 48884 720312 768
N 131122Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke3 298 7831 254 8772 043 906784 0001 489 095705 095784 000485 304-298 6964 003 878956 1813 047 697
N 131123Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke384 480150 925233 555109 0000-109 000109 00041 358-67 642275 48083 283192 197
N 1311231Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke TIOP 3.4.26 812 9005 168 9001 644 0000000987 872987 8726 812 9006 156 772656 128
N 1311233Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház12 043 19012 043 190000000012 043 19012 043 1900
N 1311234Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ205 311142 55762 754000029 77029 770205 311172 32732 984
N 1311237Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda2 813 148510 7232 302 4250000407 906407 9062 813 148918 6291 894 519
K 1311242Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke0001 159 1121 159 11201 159 1121 159 1120000
K 1311243Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke00081 72481 724081 72481 7240000
N 1311311Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke551 0000551 000000000551 0000551 000
N 131163Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke44 052 02237 123 5876 928 43543 772 0221 200 000-42 572 02243 772 0226 749 690-37 022 3321 480 000101 2551 378 745
N 1319113Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke6 088 6806 088 6800346 0003 300 0002 954 000346 0003 300 0002 954 0009 042 6809 042 6800
N 13191131Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2539 600539 6000000000539 600539 6000
N 13191132Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia239 750239 7500000000239 750239 7500
N 13191134Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális464 161464 1610000000464 161464 1610
N 13191135Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház381 500381 5000000000381 500381 5000
N 1319122Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke8 357 2228 357 22200784 000784 0000784 000784 0009 141 2229 141 2220
N 1319123Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke10 081 96710 081 96700109 000109 0000109 000109 00010 190 96710 190 9670
N 13191231Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2155 942155 9420000000155 942155 9420
N 13191232Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális3 151 2383 151 23800000003 151 2383 151 2380
N 13191234Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ587 717587 7170140 0000-140 000140 0000-140 000447 717447 7170
N 13191236Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia249 250249 2500000000249 250249 2500
K 13191242Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke1 082 8301 082 830001 159 1121 159 11201 159 1121 159 1122 241 9422 241 9420
K 131912421Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda1 517 5611 517 56100000001 517 5611 517 5610
K 13191243Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke86 61486 6140081 72481 724081 72481 724168 338168 3380
N 1319163Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke63 782 33563 782 33506 160 80043 772 02237 611 2226 160 80043 772 02237 611 222101 393 557101 393 5570
N 16533Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)152 6900152 690000000152 6900152 690
Összesen2 141 121 805579 332 9611 561 788 84455 878 66855 771 748-106 92055 878 668100 073 10944 194 4412 141 014 885623 527 4021 517 487 483

9. melléklet

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft
MegnevezésTeljesítés
Személyi juttatások288 829
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat52 483
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal36 682
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ126 610
Fábiánsebestyén Községi Étkezde25 674
Önkormányzati Rendészet8 554
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár38 826
Szociális hozzájárulási adó42 874
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat7 293
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal5 797
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ20 260
Fábiánsebestyén Községi Étkezde2 243
Önkormányzati Rendészet1 326
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár5 955
Dologi kiadások172 643
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat55 056
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal4 608
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ57 521
Fábiánsebestyén Községi Étkezde51 867
Önkormányzati Rendészet735
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár2 856
I. Működési költségvetés összesen:504 346
Felújítások14658
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat14658
Beruházások14 465
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat13 339
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár442
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ252
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal180
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ252
Egyéb felhalmozási kiadások293
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat293
II. Felhalmozási költségvetés összesen:29 416
Normatíva visszafizetés10221
Költségvetési kiadások összesen I+II :543 983
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft
MegnevezésTeljesítés
Pénzeszköz átadás, támogatás2 164
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat849
Támogatás1 315
I. Működési költségvetés összesen:2 164
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft
MegnevezésTeljesítés
Személyi juttatások11 003
Fábiánsebestyén Községi Étkezde11 003
Szociális hozzájárulási adó1 705
Fábiánsebestyén Községi Étkezde1 705
Dologi kiadások35 320
Fábiánsebestyén Községi Étkezde35 320
Egyéb működési célú kiadások0
0
I. Működési költségvetés összesen:48 028
Felhalmozási kiadások0
Fábiánsebestyén Községi Étkezde
II. Felhalmozási költségvetés összesen:0
Költségvetési kiadások összesen I+II :48 028
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft
MegnevezésTeljesítés
1. Működési bevételek111 459
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat8 294
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal179
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ73 020
Fábiánsebestyén Községi Étkezde29 764
Önkormányzati Rendészet3
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár199
2. Közhatalmi bevételek81 168
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat81 168
3. Önkományzatok működési támogatásai335 087
Önkormányzati Rendészet2 665
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat332 422
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről2 000
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal2 000
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek1 150
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat1 150
6. Felhalmozási célú támogatások34 979
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ761
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat34 218
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)565 843
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft
MegnevezésTeljesítés
Működési bevételek55 276
Fábiánsebestyén Községi Étkezde55 276
Költségvetési bevételek összesen:55 276

10. melléklet

BevételKIADÁSOK
I.Működési bevételek245151I.Működési kiadások551633
II.Támogatások371223II.Pénzeszköz átadás, támogatás302438
III.Véglegesen átvett pénzeszközök290053III.Tartalék előirányzat0
Működési költségvetési bevételek906427Működési költségvetési kiadások854071
IV.Felhalmozási és tőke jellegű bev.3903IV.Felhalmozási kiadások30157
V.Felhalmozási pénzmaradvány16595Felhalmozási kiadások30157
VI.Véglegesen átvett pénzeszközök844
Felhalmozási költségvetési bevétel21342
VII.Működési célú hitel, megelőlegezés268676
VIII.Felhalmozási célú hitel0
Finanszírozási bevételek268676Finanszírozási kiadások268553
Működési pénzmaradvány0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1196445KIADÁSOK ÖSSZESEN:1152781
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel-290053Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-290053
Önkormányzati költségvetés bevétel906392Önkormányzati költségvetési kiadás összesen862728
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel885050Működési költségvetési kiadások832571

11. melléklet

Feladat megnevezéseÖsszes kiadásEbből
2021. évi terv2022. évi terv2023. évi terv
1.2.3.4.5.
Feljlesztési kiadások
Hiteltörlesztés0000
Kamat0000
Összesen:0000

12. melléklet

1. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam – a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében Gyurisné Székely Erika sk

2. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam – a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dr. Kós György sk

3. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyuris István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Gyuris István sk.

4. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dancs Ferencné sk.

5. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Széllné Kovács Ibolya, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam – a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Széllné Kovács Ibolya sk

13. melléklet

Támogatott szerv neveNyújtott támogatás összesen
Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület229.420.-Ft
Fábiánsebestyéni Polgárőr Egyesület119.792.-Ft
Összesen:349.212.-Ft
Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár