Rendeletek

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:

 • a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím, 1-4 alcím;
 • b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9 alcím;Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4. cím 1-5 alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím 1-7-ig alcím;

2. §A Polgármester Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtását 736.828 e Ft bevétellel, 720.233 eFt kiadással és 16.595.286 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §(1) A Polgármester a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet

 • a) 1. sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • b) A 2. sz. melléklet COFOG bontásban tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • c) A 3. sz. melléklet a 2020. évi eredmény kimutatást mutatja be;
 • d) A 4. sz. melléklet a maradvány alakulását mutatja;
 • e) Az 5. sz. melléklet a 2020. december 31-i mérleget tartalmazza;
 • f) A 6. sz. melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi;
 • g) A 7. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be;
 • h) A 8. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban tartalmazza;
 • i) A 9. sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza;
 • j) A 10. sz. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1. mellékletét tartalmazza;

(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2020. évben.

(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:

 • a) Polgárőr Egyesület 116.670,- Ft
 • b) Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület 401.625,- Ft

4. §2. §-ban elfogadott bevételek teljesítése 1. sz. melléklet szerint:

I.Működési bevételek215.348.000,- Ft
II.Támogatások308.522.000,- Ft
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek4.241.000,- Ft
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök256.370.000,- Ft
V.támogatási kölcsön visszatérülés1.264.000,- Ft
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek4.319.000,- Ft
VII.Finanszírozási bevétel192.104.000,- Ft
Önkormányzat összesen993.198.000,- Ft
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-256.370.000,- Ft
Költségvetési bevétel736.828.000,- Ft

5. §2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:

I.Működési kiadások498.766.000,- Ft
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás268.006.000,- Ft
III.Felhalmozási kiadások8.365.000,- Ft
IV.Tartalék0,- Ft
V.Finanszírozási kiadások201.466.000,- Ft
Önkormányzat összesen:976.603.000,- Ft
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-256.370.000,- Ft
Költségvetési kiadások720.233.000,- Ft

6. §Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.

 • a) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
  • aa) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat önálló intézmény 1. cím 1-19. alcímig
  Bevételek teljesítése 583.113 eFt

Kiadások teljesítése 567.642 eFt

Foglalkoztatottak száma: 28 fő

ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-4 alcímig

Bevétel teljesítése 51.729 eFt

Kiadások teljesítése 51.440 eFt

Foglalkoztatottak száma: 14 fő

b) Önállóan működő intézmények:

ba) Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3 cím 1-9 alcímig

Bevételek teljesítése 185.560 eFt

Kiadások teljesítése 185.319 eFt

Foglalkoztatottak száma: 44 fő

bb) Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4 cím 1-5 alcímig

Bevételek teljesítése 113.534 eFt

Kiadások teljesítése 113.293 eFt

Foglalkoztatottak száma: 13 fő

bc) Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5 cím 1-2 alcímig

Bevételek teljesítése 10.562 eFt

Kiadások teljesítése 10.448 eFt

Foglalkoztatottak száma: 4 fő

bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6 cím 1-6 alcímig

Bevételek teljesítése 48.700 eFt

Kiadások teljesítése 48.461 eFt

Foglalkoztatottak száma: 12 fő

7. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK2020. évi költségvetés2020. évi módosított költségvetés2020. évi költségvetés teljesítés2020. telj/2020. mód. változás %-ban
I.I.K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési bevételek218 296264 517215 34881,4
1.» Intézményi bevételek160 803178 254152 27085,4
2.» Közhatalmi bevételek57 49386 26363 07873,1
2.1.» helyi adók52 00076 75157 00274,3
2.2.» átengedett központi adók4 4631 07200,0
2.3.» bírság, pótlék, egyéb bevételek25025022891,2
2.4.» igazgatási szolgáltatási díj60060000,0
2.5.» egyéb közhatalmi szolgáltatások07 4105 50774,3
2.6.» talajterhelési díj180180341189,4
II.Támogatások302 796331 188308 52293,2
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása302 796331 188308 52293,2
1.1» feladatfinanszírozási támogatás236 508275 746275 746100,0
1.2» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről19 52636 60413 93838,1
1.3» egyéb központi támogatás44 476000,0
1.4» működésképesség megőrzését szolg. tám.0000,0
1.5» fejlesztési célú támogatás2 28618 83818 838100,0
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek2 7707 2664 24158,4
1.» Tárgyi eszköz értékesítés03 66545012,3
2.» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó2 7703 1512 80188,9
3.» ingatlan értékesítés0450990220,0
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök258 882274 538256 37093,4
1.Működési célú pénzeszköz átvétel258 882274 538256 37093,4
» Ebből OEP-től átvett3 948000,0
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel0000,0
» Ebből OEP-től átvett0000,0
V.Támogatási kölcsön visszatérülés01 3461 26493,9
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek4 1624 3194 319100,0
1.» előző évi működési pénzmaradvány0000,0
2.» előző évi felhalmozási pénzmaradvány4 1624 3194 319100,0
VII.Finanszírozási bevételek28 000203 134203 134100,0
1.» működési célú hitelek28 000192 104192 104100,0
2.» felhalmozási célú hitelek0000,0
3.» megelőlegezés011 03011 030100,0
Önkormányzat összesen:814 9061 086 308993 19891,4
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)-254 434-273 988-256 37093,6
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL560 472812 320736 82890,7
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:560 472812 320736 82890,7
CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK2020. évi költségvetés2020. évi módosított költségvetés2020. évi költségvetés teljesítés2020. telj/2020. mód. változás %-ban
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési kiadások515 169574 497498 76686,8
1.Személyi juttatások291 175304 936296 03397,1
2.Szociális hozzájárulási adó50 83149 19947 82797,2
3.Dologi kiadások173 163220 362154 90670,3
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás264 844295 938268 00690,6
1.Intézményi támogatás254 434273 988256 37093,6
2.Egyéb szervek támogatása500568568100,0
3.Nonprofit Kft támogatása0000,0
4.Normatíva visszafizetés6 70018 4389 24650,1
5.Önkormányzat által folyósított ellátások3 0002 7491 62759,2
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)210195195100,0
III.Felhalmozási kiadások6 89315 7338 36553,2
1.» intézményi beruházások4 1623 9331 17029,7
2.» felújítási kiadások2 2861 6091 610100,1
3.» részesedés0000,0
4.» tárgyi eszköz vásárlás44510 1915 58554,8
IV.Tartalék0000,0
Céltartalék0000,0
Általános tartalék0000,0
V.Finanszírozási kiadások28 000201 466201 466100,0
1.Hitel törlesztés28 000192 104192 104100,0
2.megelőlegezés visszafizetése09 3629 362100,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:814 9061 087 634976 60389,8
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)-254 434-273 988-256 37093,6
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS560 472813 646720 23388,5
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:560 472813 646720 23388,5

2. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/

CímszámAlcímszámElőirányzat Csoportszám.Kiemelt előir. számCímnévAlcímnévElőirányzat CsoportnévKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE2020. évi kiadási előirányzat2020. évi módosított kiadási előirányzat2020. évi költségvetési kiadás teljesítés2020. évi bevételi előirányzat2020. évi módosított bevételi előirányzat2020. évi költségvetési bevétel teljesítés
1.ÖNKORMÁNYZAT
/1.Önkormányzati jogalkotás 011130
1.Működési költségvetés2 703136
1.Személyi juttatások8 23313 3288 376
2.Szociális hozzájárulási adó1 4411 4411 496
3.Dologi kiadások8 23012 76512 178
4.Normatíva visszafizetés6 7006 7000
Felhalmozási költségvetés40317
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:24 60434 27422 36702 703136
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)7,007,007,00
/2.Adóigazgatás 900020
1.Működési költségvetés57 49386 16163 078
1.Felhalmozási költségvetés2 7703 0012 801
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00060 26389 16265 879
/3.Közvilágítás 064010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások8 52911 0393 868
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:8 52911 0393 868000
/4.Város és községgazdálkodás 066020
1.Működési költségvetés1 3001 7551 071
1.Személyi juttatások18 64420 37119 799
2.Szociális hozzájárulási adó3 2634 2643 473
3.Dologi kiadások13 58418 7609 226
2.Felhalmozási költségvetés3812 8430
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:35 87246 23832 4981 3001 7551 071
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)7,007,007,00
/5.Településfejlesztési projektek 062020
2.Felhalmozási költségvetés3104 16214 80417 303
1.Beruházás4 1626 3765 840
2.Felújítás
3.Tárgyi eszköz vásárlás
4 1626 3766 1504 16214 80417 303
/6.Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
1.Működési költségvetés3 9483 9485 508
1.Személyi juttatások3 9704 7704 421
2.Szociális hozzájárulási adó695695755
3.Dologi kiadások170170134
2.Felhalmozási költségvetés64640
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 8995 6995 3103 9483 9485 508
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/7.Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
1.Működési költségvetés3 2005 5312 758
1.Dologi kiadások3815 531126
2.Felhalmozási költségvetés
1.felújítás
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3815 5311263 2005 5312 758
/8.Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
1.Működési költségvetés
1.likvid hitel28 000192 104192 10428 000192 104192 104
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:28 000192 10419210428 000192 104192 104
/9.Tűz- és katasztrófa védelem 032020
1.Működési költségvetés170170188
1.Személyi juttatások10 41811 71711 865
2.Szociális hozzájárulási adó2 0752 0751 587
3.Dologi kiadások1 5351 6051 072
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:14 02815 39714 524170170188
/9.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)6,006,006,00
/10.Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
1.Működési költségvetés5 620666351
1.Személyi juttatások1 0801 0801 080
2.Szociális hozzájárulási adó189189162
3.Dologi kiadások3 7711 319440
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 0402 5881 6825 620666351
/10.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/11.Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
1.Működési költségvetés10010035
1.Személyi juttatások9669661 178
2.Munkaadókat terhelő járulékok169169181
3.Dologi kiadások6767114
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2021 2021 47310010035
/11.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/12.Közművelődés 082091
1.Működési költségvetés1003 7771 397
1.Személyi juttatások00
2.Munkaadókat terhelő járulékok00
3.Dologi kiadások3 2484 2081 017
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 2484 2081 0171003 7771 397
/13.Civil szervezetek működési támogatása 084031
1.Működési költségvetés
1.Támogatás500568568
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:500568568000
/14.Mintaprogram 041237
1.Működési költségvetés7 60623 0325 692
1.Személyi juttatások4 8924 8924 601
2.Munkaadókat terhelő járulékok428428441
3.Dologi kiadások
2.Felhalmozási költségvetés
2.Felújítás2 2861 6101 610
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 6066 9306 6527 60623 0325 692
/14.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,005,005,00
/15.Ellátások 107060
1.Működési költségvetés50050041
1.Dologi kiadások
2.Önkormányzat által folyósított ellátások3 2104 8162 537
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 2104 8162 53750050041
/16.Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
1.Működési költségvetés
1.Feladat finanszírozási támogatás236 508275 746275 746
2.Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől44 4768 5180
3.Előző évi elszámolásból származó maradvány011 7389 2467903 874
4.Megelőlegezés09 3629 36211 03011 030
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:021 10018 608280 984296 084290 650
/17.Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
1.Működési költségvetés
1.Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása254434273988256565
2.Támogatások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:254 434273 988256 565000
/18.Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás238663998
2.Felhalmozási költségvetés1 020
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:2381 683998000
/19.Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás0595595
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0595595000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:395 953634 336567 642395 953634 336583 113
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)28,0028,0028,00
2.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
/1.Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
1.Működési költségvetés4 1284 945662
1.Személyi juttatások40 75739 38938 054
2.Szociális hozzájárulási adó7 1125 5545 452
3.Dologi kiadások4 6066 3673 237
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:52 47551 31046 7434 1284 945662
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)15,0013,0013,00
/2.Adóigazgatás 011220
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 9943 9944 071
2.Szociális hozzájárulási adó709709626
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 7034 7034 697000
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/3.Országgyűlési, önkormányzati és európai palamenti képviselőválasztáshoz 016010
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások
2.Szociális hozzájárulási adó
3.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:000000
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/4.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.53 05051 06851 067
2.Maradvány
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00053 05051 06851 067
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:57 17856 01351 44057 17856 01351 729
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)16,0014,0014,00
3.GONDOZÁSI KÖZPONT
/1.Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
1.Működési költségvetés66 09671 64366 248
1.Személyi juttatások82 11985 18583 840
2.Munkaadókat terhelő járulékok14 41515 04514 980
3.Dologi kiadások44 80650 13934 210
2.Felhalmozási költségvetés104104
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:141 340150 473133 13466 09671 64366 248
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)30,0030,0030,00
/2.Bölcsődei ellátás 104031
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások13 56413 77314 217
2.Szociális hozzájárulási adó2 3732 3732 502
3.Dologi kiadások766766335
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 70316 91217 054000
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,004,00
/3.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:000000
/4.Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 2483 3483 912
2.Szociális hozzájárulási adó568568656
3.Dologi kiadások30430427
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 1204 2204 595000
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/5.Szociális étkeztetés 107051
1.Működési költségvetés2 6002 6002 200
1.Személyi juttatások1 2201 220420
2.Szociális hozzájárulási adó21421474
3.Dologi kiadások2 6042 6044 348
4.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 0384 0384 8422 6002 6002 200
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/6.Házi segítségnyújtás 107052
1.Működési költségvetés1 1061 1061 039
1.Személyi juttatások5 3035 3035 560
2.Szociális hozzájárulási adó928928927
3.Dologi kiadások1231230
4.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 3546 3546 4871 1061 1061 039
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,002,00
/7.Támogató szolgáltatás 101222
1.Működési költségvetés1 4701 036397
1.Személyi juttatások11 41211 41212 155
2.Szociális hozzájárulási adó1 9971 9971 989
3.Dologi kiadások2 9603 0301 147
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 36916 43915 2911 4701 036397
/7.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,005,005,00
/8.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások2 7512 7512 878
2.Szociális hozzájárulási adó482482479
3.Dologi kiadások1 0171 017559
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 2504 2503 916000
/8.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/9.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől121 902126 301115 676
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:000121 902126 301115 676
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:193 174202 686185 319193 174202 686185 560
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)44,0044,0044,00
4.KÖZSÉGI ÉTKEZDE
/1.Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
1.Működési költségvetés9 39810 7877 330
1.Személyi juttatások25 35225 83221 966
2.Munkaadókat terhelő járulékok4 5074 5072 562
3.Dologi kiadások23 22323 22323 849
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:53 08253 56248 3779 39810 7877 330
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,0011,00
/2.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások1 38001 346
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 38001 346000
/3.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások328328570
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:328328570000
/4.Munkahelyi étkeztetés 104036
1.Működési költségvetés69 64380 90771 665
1.Személyi juttatások7 2926 99811 396
2.Szociális hozzájárulási adó1 2762321 644
3.Dologi kiadások45 27171 68449 540
2.Felhalmozási költségvetés0420420
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:53 83979 33463 00069 64380 90771 665
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,002,00
/5.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől29 58841 39534 539
2.Maradvány135
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00029 58841 53034 539
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:108 629133 224113 293108 629133 224113 534
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)13,0013,0013,00
5.Önkormányzati Rendészet
/1.Közterület rendjének védelme 032030
1.Működési költségvetés9 9789 9783 679
1.Személyi juttatások10 82910 7018 871
2.Szociális hozzájárulási adó1 8951 4831 483
3.Dologi kiadások7249494
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:13 44812 27810 4489 9789 9783 679
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,004,00
/2.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől3 4702 3006 883
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0003 4702 3006 883
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:13 44812 27810 44813 44812 27810 562
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,004,00
6.Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
/1Óvodai nevelés, ellátás 091110
1.Működési költségvetés1
1.Személyi juttatások32 33434 36934 235
2.Szociális hozzájárulási adó5 6065 8685 842
3.dologi kiadások003
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:37 94040 23740 080001
/1Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,0010,00
/2.Óvodai nevelés, ellátás 091140
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások3 5603 5143 669
2.Felhalmozási költségvetés740
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 5603 5883 669000
/3.Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások150150308
2.Szociális hozzájárulási adó262648
3.Dologi kiadások1 1431 143587
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 3191 319943000
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/4.Könyvtári szolgáltatások 082044
1.Működési költségvetés10044648
1.Személyi juttatások2 6472 7572 733
2.Szociális hozzájárulási adó463463454
3.Dologi kiadások358395110
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 4683 6153 29710044648
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,001,00
/5.SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások09898
2.Szociális hozzájárulási adó0014
3.Dologi kiadások00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:098112000
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/6.Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások237240360
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:237240360000
/7.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.maradvány8383
2.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől46 42448 56848 568
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00046 42448 65148 651
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:46 52449 09748 46146 52449 09748 700
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:12,0012,0012,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:814 9061087634976 603814 9061 087 634993 198
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:117,00115,00115,00
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül-254 434-273988-256370-254434-273 988-256 370
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:560 472813 646720 233560 472813 646736 828
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül254 434273 988256 370254 434273 988256 370
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:814 9061087634976 603814 9061 087 634993 198
Foglalkoztatott létszám:117,00115,00115,00
Ebből:
» közalkalmazottak58,0060,0060,00
» köztisztviselők13,0011,0011,00
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak5,005,005,00
» társadalmi megbízatás7,007,007,00
» megbízási szerződéssel6,006,006,00
» munkaszerződéssel foglalkozt.28,0026,0026,00

3. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezéselőző időszaktárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek54 293 01186 623 558
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei136 028 818132 573 249
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei3 826 3012 987 862
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)194 148 130222 184 669
04 Saját termelésű készletek állományváltozása00
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke00
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)00
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei472 186 609532 115 988
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei36 045 68611 538 224
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei468 493 60618 838 296
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek5 311 1982 544 421
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)982 037 099565 036 929
10 Anyagköltség67 390 01373 242 836
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke73 386 78560 312 765
12 Eladott áruk beszerzési értéke00
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke2 02426 357
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)140 778 822133 581 958
14 Bérköltség245 270 567265 489 896
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések36 088 62331 390 107
16 Bérjárulékok40 153 55648 743 291
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)321 512 746345 623 294
VI Értékcsökkenési leírás53 640 50950 841 250
VII Egyéb ráfordítások342 272 984297 540 338
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)317 980 168-40 365 242
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés00
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek00
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek00
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek00
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)00
21a – ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége00
21b – ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége00
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)00
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek00
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek00
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások1 582 2291 766 532
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)0
25a – ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése0
25b – ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)0
26a – ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége0
26b – ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)1 582 2291 766 532
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)-1 582 229-1 766 532
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)316 397 939-42 131 774

4. melléklet

Maradvány kimutatás

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei529 375 442
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai518 766 670
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)10 608 772
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei463 822 706
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai457 836 192
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)5 986 514
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)16 595 286
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)0
C) Összes maradvány (=A+B)16 595 286
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa16 595 286
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)0

5. melléklet

Eszközök és források alakulása

#MegnevezésÁllomány a tárgyév elejénÁllományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miattÁllományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miattEgyéb volumenváltozásÉrtékelésÁllomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7)
12345678
01A/I/1 Vagyoni értékű jogok96 9360-58 6520038 284
04A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)96 9360-58 6520038 284
05A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok1 342 386 5250-38 502 961001 303 883 564
06A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek13 805 7860-5 739 747008 066 039
08A/II/4 Beruházások, felújítások362 153 4570000362 153 457
10A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)1 718 345 7680-44 242 708001 674 103 060
11A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)152 6900000152 690
16A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések152 6900000152 690
21A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)152 6900000152 690
28A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)1 718 595 3940-44 301 360001 674 294 034
29B/I/1 Vásárolt készletek1 454 8230-214 300001 240 523
34B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)1 454 8230-214 300001 240 523
43B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)1 454 8230-214 300001 240 523
49C/II/1 Forintpénztár331 8956 240000338 135
52C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)331 8956 240000338 135
53C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák4 246 37210 522 55000014 768 922
55C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)4 246 37210 522 55000014 768 922
59C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)4 578 26710 528 79000015 107 057
60D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)24 592 133-289 684 515289 084 5150023 992 133
61D/I/1a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről1 326 00000001 326 000
62D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)0-18 838 29618 838 296000
64D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)4 590 722-65 878 72484 823 5580023 535 556
68D/I/3d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra314 172-2 800 5792 837 09000350 683
69D/I/3e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira3 487 392-57 002 24275 910 5650022 395 715
70D/I/3f – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre789 158-6 075 9036 075 90300789 158
71D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)15 125 077-152 270 307153 080 7730-1 266 82714 668 716
72D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére10 124 366-58 016 98158 790 8460-997 5899 900 642
73D/I/4b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre684 316-1 989 2702 110 83100805 877
74D/I/4c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra1 012 420-75 235 45875 175 86400952 826
75D/I/4d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra2 073 474-16 796 85716 771 4910-269 2381 778 870
76D/I/4e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére92 034000092 034
80D/I/4i – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre1 138 467-231 741231 741001 138 467
81D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)3 665 000-1 440 000450 000002 675 000
83D/I/5b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére3 665 000-990 0000002 675 000
84D/I/5c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére0-450 000450 000000
87D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)549 7500000549 750
91D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)0-1 263 6001 346 2500082 650
94D/I/7c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről0-1 263 6001 346 2500082 650
95D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)0-448 473 892448 473 892000
103D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)48 522 682-977 849 334996 097 2840-1 266 82765 503 805
145D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)203 2201 130 4480001 333 668
147D/III/1b – ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek0948 430000948 430
150D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek203 220182 018000385 238
154D/III/4 Forgótőke elszámolása252 0000000252 000
160D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)455 2201 130 4480001 585 668
161D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)48 977 902-976 718 886996 097 2840-1 266 82767 089 473
168E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó-323 0000-1 746 94200-2 069 942
169E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)-323 0000-1 746 94200-2 069 942
175E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)-323 0000-1 746 94200-2 069 942
180ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)1 773 283 386-966 190 096949 834 6820-1 266 8271 755 661 145
181G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke544 923 9870000544 923 987
182G/II Nemzeti vagyon változásai-289 077 6310000-289 077 631
183G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai44 457 699000044 457 699
184G/IV Felhalmozott eredmény1 059 563 8050316 397 939001 375 961 744
186G/VI Mérleg szerinti eredmény316 397 9390-357 262 8860-1 266 827-42 131 774
187G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)1 676 265 7990-40 864 9470-1 266 8271 634 134 025
188H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra6 910 650-296 032 932296 032 932006 910 650
189H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra1 371 433-47 827 26947 827 269001 371 433
190H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra52 138 618-154 905 675167 813 0540065 045 997
191H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira1 451 662-1 626 8761 297 500001 122 286
192H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)0-10 009 35719 200 957009 191 600
195H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra73 629-6 754 6616 681 032000
196H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra0-1 609 9001 609 900000
200H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)0-457 836 192457 836 192000
207H/I/9g – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére0-9 362 3009 362 300000
213H/I/9m – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak0-192 104 195192 104 195000
214H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)61 945 992-976 602 862998 298 8360083 641 966
227H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)9 362 30011 030 106-9 362 3000011 030 106
232H/II/9e – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére9 362 30011 030 106-9 362 3000011 030 106
238H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)9 362 30011 030 106-9 362 3000011 030 106
239H/III/1 Kapott előlegek510 515-399 5552 22000113 180
240H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása214 745-214 7450000
241H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása5 260-3 040-2 220000
248H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)730 520-617 340000113 180
249H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)72 038 812-966 190 096988 936 5360094 785 252
252J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása24 978 77501 763 0930026 741 868
254J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)24 978 77501 763 0930026 741 868
255FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)1 773 283 386-966 190 096949 834 6820-1 266 8271 755 661 145

6. melléklet

Vagyonleltár

Főkönyv megnevezésNyitó értékek (Ft)Bruttó változás (Ft)Écs (Ft)Záró értékek (Ft)
BruttóÉCSNettóCsökkenésNövekedésÖsszesenCsökkenésNövekedésÖsszesenBruttóÉCSNettó
I 01111113Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke4 309 0002 147 1702 161 8300000004 309 0002 147 1702 161 830
N 011211332Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke215 242 00020 704 911194 537 089000000215 242 00020 704 911194537089
N 01131123Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke19 357 01610 709 0288 647 98800000019 357 01610 709 0288 647 988
N 01131913Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke2 137 0002 137 00000000002 137 0002 137 0000
N 01131923Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke6 247 8196 247 81900000006 247 8196 247 8190
N 111121Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2404 500307 56496 936000058 65258 652404 500366 21638 284
I 111912Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke1 050 6001 050 60000000001 050 6001 050 6000
N 111913Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke4 440 0004 440 00000000004 440 0004 440 0000
I 112912Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke1 364 0001 364 00000000001 364 0001 364 0000
N 1129121Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház187 500187 5000000000187 500187 5000
N 112913Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke150 000150 0000000000150 000150 0000
N 1211111Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke73 267 000073 267 00000000073 267 000073 267 000
N 121112Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke29 428 191029 428 19100000029 428 191029 428 191
N 1211222Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke1 984 00001 984 0000000001 984 00001 984 000
N 1211312Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke9 874 0005 893 6023 980 3980000197 480197 4809 874 0006 091 0823 782 918
N 12113311Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke15 325 0008 203 9557 121 0450000306 500306 50015 325 0008 510 4556 814 545
N 1211332Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke535 840 85369 005 883466 834 970000010 716 82010 716 820535 840 85379 722 703456 118 150
N 1211333Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke5 480 0002 142 3603 337 6400000109 600109 6005 480 0002 251 9603 228 040
N 12114811Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke304 526 568144 447 461160 079 10701 267 6421 267 64209 139 0199 139 019305 794 210153 586 480152207 730
N 1211482Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke706 906 715127 416 419579 490 2960970 829970 829019 488 54319 488 543707 877 544146 904 962560972 582
N 1211483Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke26 115 6629 251 78416 863 8780000783 470783 47026 115 66210 035 25416 080 408
N 12192312Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke290 000290 0000000000290 000290 0000
N 12192482Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke6 814 4806 814 480026 0000-26 00026 0000-26 0006 788 4806 788 4800
N 12192483Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke10100100-10100-10000
N 131113Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke3 300 0003 260 28939 7113 300 000397 488-2 902 5123 300 000124 431-3 175 569397 48884 720312 768
N 131122Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke3 298 7831 254 8772 043 906784 0001 489 095705 095784 000485 304-298 6964 003 878956 1813 047 697
N 131123Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke384 480150 925233 555109 0000-109 000109 00041 358-67 642275 48083 283192 197
N 1311231Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke TIOP 3.4.26 812 9005 168 9001 644 0000000987 872987 8726 812 9006 156 772656 128
N 1311233Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház12 043 19012 043 190000000012 043 19012 043 1900
N 1311234Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ205 311142 55762 754000029 77029 770205 311172 32732 984
N 1311237Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda2 813 148510 7232 302 4250000407 906407 9062 813 148918 6291 894 519
K 1311242Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke0001 159 1121 159 11201 159 1121 159 1120000
K 1311243Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke00081 72481 724081 72481 7240000
N 1311311Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke551 0000551 000000000551 0000551 000
N 131163Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke44 052 02237 123 5876 928 43543 772 0221 200 000-42 572 02243 772 0226 749 690-37 022 3321 480 000101 2551 378 745
N 1319113Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke6 088 6806 088 6800346 0003 300 0002 954 000346 0003 300 0002 954 0009 042 6809 042 6800
N 13191131Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2539 600539 6000000000539 600539 6000
N 13191132Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia239 750239 7500000000239 750239 7500
N 13191134Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális464 161464 1610000000464 161464 1610
N 13191135Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház381 500381 5000000000381 500381 5000
N 1319122Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke8 357 2228 357 22200784 000784 0000784 000784 0009 141 2229 141 2220
N 1319123Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke10 081 96710 081 96700109 000109 0000109 000109 00010 190 96710 190 9670
N 13191231Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2155 942155 9420000000155 942155 9420
N 13191232Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális3 151 2383 151 23800000003 151 2383 151 2380
N 13191234Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ587 717587 7170140 0000-140 000140 0000-140 000447 717447 7170
N 13191236Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia249 250249 2500000000249 250249 2500
K 13191242Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke1 082 8301 082 830001 159 1121 159 11201 159 1121 159 1122 241 9422 241 9420
K 131912421Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda1 517 5611 517 56100000001 517 5611 517 5610
K 13191243Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke86 61486 6140081 72481 724081 72481 724168 338168 3380
N 1319163Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke63 782 33563 782 33506 160 80043 772 02237 611 2226 160 80043 772 02237 611 222101 393 557101 393 5570
N 16533Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)152 6900152 690000000152 6900152 690
Összesen214112180557933296115617888445587866855771748-106 92055878668100073109441944412141014885623527 4021517487483

7. melléklet

Kötelezően és önként ellátott 2020. évi bevételi és kiadási teljesítés

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK EftKÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft
MegnevezésTeljesítésMegnevezésTeljesítés
Személyi juttatások284 6371. Működési bevételek89 528
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat51 319Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat3 538
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal42 126Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal62
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ122 982Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ69 884
Fábiánsebestyén Községi Étkezde21 965Fábiánsebestyén Községi Étkezde15 993
Önkormányzati Rendészet8 871Önkormányzati Rendészet1
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár37 374Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár50
Szociális hozzájárulási adó46 1812. Közhatalmi bevételek65 879
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat8 095Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat65 879
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal6 0773. Önkományzatok működési támogatásai290 088
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ21 607Önkormányzati Rendészet3 678
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár0
Fábiánsebestyén Községi Étkezde2 562Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat286 410
Önkormányzati Rendészet1 4834. Működési célú támogatás államháztartáson belülről600
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6 357Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal600
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek1 440
Dologi kiadások105 366Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat1 440
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat30 9886. Felhalmozási célú támogatások18 838
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal3 238Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat18 838
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ40 626Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)466 373
Fábiánsebestyén Községi Étkezde25 764
Önkormányzati Rendészet94
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár4 656ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft
I. Működési költségvetés összesen:436 184
Felújítások1610MegnevezésEredeti előirányzat
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat1610Működési bevételek63 002
Beruházások6 335Fábiánsebestyén Községi Étkezde63 002
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat6 157Költségvetési bevételek összesen:63 002
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár74
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ104
Egyéb felhalmozási kiadások0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat0
II.Felhalmozási költségvetés összesen:7 945
Költségvetési kiadások összesen I+II :444 129
Bevételek mindösszesen:529 375
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft
MegnevezésTeljesítés
Személyi juttatások11 397
Fábiánsebestyén Községi Étkezde11 397
Szociális hozzájárulási adó1 645
Fábiánsebestyén Községi Étkezde1 645
Dologi kiadások49 540
Fábiánsebestyén Községi Étkezde49 540
Egyéb működési célú kiadások0
0
I. Működési költségvetés összesen:62 582
Felhalmozási kiadások420
Fábiánsebestyén Községi Étkezde420
II. Felhalmozási költségvetés összesen:420
Költségvetési kiadások összesen I+II :63 002
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft
MegnevezésTeljesítés
Pénzeszköz átadás, támogatás11 636
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat10 009
Támogatás1 627
I. Működési költségvetés összesen:11 636
Kiadások mindösszesen:518 767

8. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEKKIADÁSOK
I.Működési bevételek215348I.Működési kiadások498766
II.Támogatások308522II.Pénzeszköz átadás, támogatás268006
III.Véglegesen átvett pénzeszközök256370III.Tartalék előirányzat0
Működési költségvetési bevételek780240Működési költségvetési kiadások766772
IV.Felhalmozási és tőke jellegű bev.4241IV.Felhalmozási kiadások8365
V.Felhalmozási pénzmaradvány4319Felhalmozási kiadások8365
VI.Véglegesen átvett pénzeszközök1264
Felhalmozási költségvetési bevétel9824
VII.Működési célú hitel0
VIII.Felhalmozási célú hitel0
Finanszírozási bevételek203134Finanszírozási kiadások201466
Működési pénzmaradvány0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:993198KIADÁSOK ÖSSZESEN:976603
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel-256370Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-256370
Önkormányzati költségvetés bevétel736828Önkormányzati költségvetési kiadás összesen720233
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel727804Működési költségvetési kiadások711868
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel9024Felhalmozási költségvetési kiadások8365

9. melléklet

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezéseÖsszes kiadásEbből
2020. évi terv2021. évi terv2022. évi terv
1.2.3.4.5.
Feljlesztési kiadások
Hiteltörlesztés0000
Kamat0000
Összesen:

10. melléklet

1.melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Gyurisné Székely Erika sk

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Dr. Kós György sk
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kivált István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Kivált István sk aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Dancs Ferencné sk.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Faragó M Ferenc, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Faragó M. Ferenc sk

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kós György Gergő, a Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Kós György Gergő sk .

aláírás

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár