Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal Fábiánsebestyén | Category Archive | Hírek

Archívum | Hírek

doc04929420200616102855_001

Takarékbank nyitvatartás változás

Írta 16 június 2020 by admin

Csongrad-Csanad-megye2

Június 4-től: Csongrád-Csanád megye

Írta 27 május 2020 by admin

A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, június 4-én megváltozik megyénk neve, Csongrád-Csanád megyére. Napjaink Csongrád megyéjének délkeleti egysége az egykori, 1030-ban alapított Csanád vármegye két délnyugati járása volt korábban. Lázár János országgyűlési képviselő indítványára, 70 év után megyénk neve a csanádi identitást is őrzi majd.

Csongrád megye 1950 óta működik a mai közigazgatási határai között. A kommunista diktatúra kiépítésének egyik utolsó fázisaként ugyanis Rákosi Mátyás és pártállama fölszámolta a hagyományos magyar önkormányzatiságot és annak történelmi szerveit, köztük a vármegyerendszert, helyette pedig a szovjet mintájú tanácsrendszert vezette be. Ekkor alakult ki tehát a mai Csongrád megye. Három egykori történelmi vármegyei entitásból áll: a 11. században Szent István által alapított Csongrád vármegye és Csanád vármegye, valamint a 13. században szerveződött Torontál vármegye területének kisebb-nagyobb része terül el megyénk jelenlegi határai között – foglalta össze Miklós Péter történész, aki 2017-ben a megyei közgyűlés tagjaként terjesztette elő a névváltoztatás anyagát.

Ezen vármegyék, mint közigazgatási egységek a török megszállás időszakában elenyésztek, s csak a 18. században – már a Habsburg-adminisztráció idején – szervezték őket újjá. Csongrád vármegye 1723-ban, Csanád vármegye 1730-ban, Torontál vármegye 1779-ben tartotta meg az újjáalakulást követő első közgyűlését. A polgári korszak közigazgatási és vármegyei rendszerének szabályozása után Csongrád vármegye székhelye Szentes, Csanád vármegye központja Makó, Torontál vármegye székvárosa Nagybecskerek volt – idézte fel az igazgató.

Csanád vármegye területét a trianoni békediktátum befolyásolta, 1923-ban a Trianon által Magyarországtól elszakított Arad és Torontál vármegye egy-egy kisebb, hazánk területén maradt sávját hozzá csatolták, ezzel létrehozva Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyét. 1945-ben azonban a nevét megváltoztatták: ismét Csanád vármegye lett. A baloldali Nemzeti Parasztpárt színeiben politizáló, valójában titkos kommunista párttag Erdei Ferenc belügyminiszter ugyanis rendeletben szüntette meg a „közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye” elnevezést, mivel azt „revizionistának” minősítette.

 • Annak ellenére, hogy 70 évig Csongrádnak nevezték megyénket, a csanádi részen élők ma is igyekeznek őrizni csanádi identitásukat – zárta le a történelmi áttekintést Miklós Péter.

Az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 után az ország közepéből a szélévé vált, az országhatárt megváltoztató erőszakos trianoni diktátum következményeként – mondta Juhász Tünde kormánymegbízott. Az Országgyűlés Lázár János országgyűlési képviselői indítványára – ellenszavazat nélkül -, még 2017-ben fogadta el, hogy 2020. június 4-től, a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójától, megyénk, Csongrád-Csanád megye lesz.

 • Büszkén viselheti megyénk immár Csongrád mellett Csanád nevét is, amely mindenképpen eszmei értékkel bír. Hiszem, hogy legalább ilyen jelképes orvosságra minden magyar lelkének szükség lenne!  – jegyezte meg. Hozzátéve: másrészről az 1000 éves magyar közigazgatás fontos egysége, a legrégebbi vármegyénk, Csanád neve ily módon a harmadik évezredben is tovább él, őrizve múltunkat, örökségünket.

A névváltozással kapcsolatban a megyénkben élőknek nincs teendőjük, hiszen a személyes okmányok országosan egységesek – hangsúlyozta dr. Juhász Tünde.

Gémes László, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke úgy vélte: az ország megyéinek elnevezése ma sem tükrözi teljes mértékben a történelmi Magyarország vármegyéinek az ország területén meglévő örökségét. A június 4-i névváltozás alkalmából pedig a megyei önkormányzat emlékérmet készíttetett. Az érme elő lapján oldalán Csongrád-Csanád megye címere, míg a hátoldalán a két megye nevével ellátott pajzs, a megye határvonala, valamint a jelenlegi és a korábbi megyeszékhelyek láthatóak – tette hozzá.

A megyenév változásáról röviden

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterként 2017. március 31-én javasolta a megyei közgyűlésnek, annak véleménynyilvánítását kérve: Csongrád megye neve Csongrád-Csanádra módosuljon. A Csongrád Megyei Közgyűlés 39/2017. (VI.30.) Kgy. határozatával döntött Lázár János javaslatáról és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján támogatta a névváltozást. Az Országgyűlés 19/2017. (X. 5.) OGY határozatával döntött arról, hogy 2020. június 4-től Csongrád megye neve Csongrád-Csanádra módosul.

polgármesteri-tájékoztató

Polgármesteri Tájékoztató

Írta 13 május 2020 by admin

Tisztelt fábiánsebestyéni Lakosok!

A veszélyhelyzetre való tekintettel,- mivel a társas érintkezés gátolt – úgy döntöttem elektronikus úton tájékoztatom Önöket Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményei működéséről, meghozott döntéseimről.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a veszélyhelyzetben meghozott kormányzati döntések miatt igen nehéz helyzetbe került.

Értjük a kormányzat által meghozott döntések szükségességét. A koronavírus járvány megelőzéséért mindenkinek nagyobb áldozatot kell hozni.

Az önkormányzatoktól a gépjárműadóra befizetett összeg 100 %-át elvonták. Az iparűzési adó bevallási és megfizetési határidejét szeptember 30-ra módosították. A járvánnyal kapcsolatosan többletfeladatokat róttak ki az önkormányzatokra, ami többletköltséget is jelent.

A pénzügyi egyensúly felborult. Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott 102 fő munkahelye veszélybe került. Ha a helyzet még hónapokig fennáll nem tudunk bért fizetni a dolgozóknak.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. E rendelkezések alapján a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(III.25.) önkormányzati rendeletét a mezei őrszolgálat működéséről és a mezőőri járulékról megalkotta.

Felelős vezetőként döntést kellett hozni az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében.

Polgármesterként az önkormányzati bevételek növelése mellett döntöttem. Amennyiben a mezőőr járulékból befolyik a számított összeg, úgy az önkormányzat a működését megszorított gazdálkodás mellett tudja folytatni 2020. évben. Amennyiben a járulékok beszedése meghiúsul, úgy intézmények bezárására, dolgozók munkaviszonyának megszüntetésére kerül sor.

Kérem döntésem megértését.

Kívánok minden Fábiánsebestyéni Lakosnak jó egészséget és türelmet!

                                      Tisztelettel:

                                                                            Dr. Kós György

                                                                            polgármester

Kijárási tilalom elrendelése

Írta 27 március 2020 by admin

Kijárási korlátozás
lép életbe Magyarországon március 28-tól április 11-ig.

A lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek. Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani. Az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat, ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják.

Tájékoztató

Írta 16 március 2020 by admin

Tisztelt Lakosság!

Dr. Kós György polgármester a koronavírus fertőzések terjedésének megelőzése céljából tett intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adom:

 1. 2020. március 16-ától az iskolában távoktatás kerül bevezetésre. A nehézségek miatt kérjük a szülők segítségét és türelmét.
 2. 2020. március 17-től az óvoda és a bölcsőde visszavonásig zárva tart.
 3. A gyerekekre vonatkozóan az ebédet igény szerint biztosítja az Étkezde. Mindenkinek személyesen kell a 63/850-036 telefonszámon megrendelni az ebédet. A térítési díj kedvezmények a szokásos rend szerint íródnak jóvá. ( ingyenes, 50%-os, teljes térítési díj)
 4. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a Fábiánsebestyén közigazgatási területéhez tartozó gyermekek részére az ebédet ingyenesen házhoz szállítja a veszélyhelyzet ideje alatt.
 5. A háziorvosi szolgálatot csak nagyon indokolt esetben lehet igénybe venni. A váróteremben 3 főnél több személy nem tartózkodhat. A gyógyszereket telefonos rendelés alapján írják fel. A gyógyszertárban TAJ kártyával kiválthatók a gyógyszerek. A javaslat alapján felírt gyógyszerek javaslat lejártát követően is folyamatosan felírhatóak. A szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.
 6. A Gondozási Központ intézményébe látogatási tilalom van érvényben.
 7. A betegszállítás 2020.03.16. napjától szünetel.
 8. Amennyiben bármely lakos a koronavírus fertőzés tüneteit észleli magán, úgy telefonon hívja a háziorvost, vagy az ügyeletet.
 9. Az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Az ügyek elektronikusan, vagy telefonon 06-63-366-555 intézhetők.
 10. Kérjük az intézkedések betartását, magunk és mások iránti felelős magatartás tanúsítását!

Fábiánsebestyén, 2020. március 16.

                                                                                               Dr. Kós György

                                                                                                 polgármester

FÁBIÁNSEBESTYÉN 2020. évi hulladékgyűjtés rendje

Írta 04 március 2020 by admin

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának napjairól és a kommunális hulladék elszállításáról.

Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék szállítása (szelektív)
 
   máj.   jún.   júl.   aug.  szept.   okt.   nov.   dec.   jan.  febr.  márc.  ápr.
péntek 29. 26. 31. 28. 25. 30. 27. 18. 29. 26. 26. 30.

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (szelektív edényből) elszállítása minden hónap utolsó pénteki napján történik.

Kivétel: 2020. december hónap, ahol előrehozott időpontban 2020. december 18.-án kerül elszállításra a szelektív hulladék.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:

 • Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
 • Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Fábiánsebestyén Község területén meghatározott napon történik a lom hulladék elszállítása.

A lom hulladék elszállításának időpontja: 2020. október 12. (hétfő) és 2020. október 13. (kedd)

Kommunális hulladék gyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is az eddig megszokott módon történik:

 • Szerda: a Kossuth L. utcától északra eső településrész
 • Csütörtök: Kossuth L. utcától délre eső településrész

Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.

Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok,

hulladékudvar nyitva tartása,

elérhetőségek:

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

Telefonszám: 06-79/524-821

E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati helyek

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Baja, Tóth Kálmán u. 14/B 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00 08:00 – 12:00 12:30 – 16:00 07:00 -19:00 08:00 – 12:00
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 20:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:00
Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7 Zárva 07:00 – 19:00 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Zárva Zárva

Ügyfélkapcsolati pontok

Ügyfélkapcsolati pontok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szentes, Kossuth tér 6. 07:00-17:00 07:00-14:00 07:00-14:00 07:00-14:00

Hulladékudvar

Hulladékudvar Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Szentes, Külterület 01398/24. hrsz. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00

AC2020 toborzás

Írta 21 február 2020 by admin

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg a KSH honlapjáról:

                                               www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy a KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói toborzást indít, amihez szíves támogatását kérjük. Széles körben ismertté kívánjuk tenni az elérhetőségét annak a webes felületnek, amely az összeírói jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján – az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával – történik az összeírók kiválasztása az adott település, településrész összeírására. A toborzás 2020. február 15-től március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április közepéig kerül sor.

Kérem, szíveskedjék munkánkat támogatni azzal, hogy megkeresésünket, illetve a toborzási felületet széles körben ismertté teszi munkatársai között!

A toborzó felület linkje: Összeírókat keresünk a júniusi Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.

A link elérhető a KSH honlapján is.

A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a határidőket és az összeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos kiemelni, hogy a jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.

Köszönjük támogatását és segítő együttműködését! Várjuk kollégái, ismerősei jelentkezését!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu
       
Falumikulás

Falumikulás

Írta 02 december 2019 by admin

LOMTALANÍTÁS

Írta 13 november 2019 by admin

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Fábiánsebestyéni Közszolgáltató Nonprofit KFT

2019. november 25-én (hétfő) lakossági

LOMTALANÍTÁST szervez.

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az erre szánt lomokat 2019.11.24-én vasárnap délután szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek!

NEM HELYEZHETŐEK KI A KÖVETKEZŐ ANYAGOK! :

-építési törmelék

-fémhulladék

-állati tetemek

– zöldhulladék

HASZNOS TANÁCSOK TÉLEN KÖZLEKEDŐKNEK

Írta 30 október 2019 by admin

 • Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, tv, internet)
 • Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a gumik állapotára
 • havas időszakban a járműben legyen hólapát, vontatókötél, takaró, kis mennyiségű érdesítő (csúszásgátló) anyag
 • Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy nem mindig érzékelhetők a lokálisan lefagyott területek
 • Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutakat
 • Ne kockáztasson az előzésnél

Baj esetén hívja a 112 telefonszámot!

További információ: www.csongrad.katasztrófavédelem.hu

                                                     Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

DKMO 1

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár