Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal Fábiánsebestyén | Tag Archive | rendelet

Tag Archive | "rendelet"

Tags: ,

Hulladékkezelési rendelet módosítása

Írta 18 november 2011 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (X. 18.) rendelete a települési szilárd, és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, és közszolgáltatási díj megállapításáról szóló 18/2003. (VII.24.) Ö. rendelet módosításáról

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ának f) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a települési szilárd, és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, és közszolgáltatási díj megállapításáról szóló 18/2003. (VII.24.) Ö. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

  1. § A Rendelet 1. számú mellékelte helyébe e rendelet 1. számú mellékelte lép.
  2. § Ez a rendelet kihirdetésének napját követő hónap első napján lép hatályba.

 

A rendelet kihirdetve: Fábiánsebestyén, 2011. október 18.

1. számú melléklet

Fábiánsebestyén települési szilárd hulladék elszállításáért, kezeléséért fizetendő havi nettó közszolgáltatási díjak

Edényzet típusa, mérete Havi költség, alapdíj (maximum három szemeteszsák elszállítását foglalja magában)(nettó)
110 literes űrtartalmú szemeteszsák 700.- Ft/hó
Minden további 110 literes űrtartalmú szemeteszsák nettó                                 160.- Ft/hó/db
Rendkívüli lomtalanítás esetén az egy tengelyes pótkocsi díja nettó             1.500.- Ft/ürítés
Rendkívüli lomtalanítás esetén a két tengelyes pótkocsi díja nettó                3.000.- Ft/ürítés.

 

Tags: , ,

2010. évi zárszámadás

Írta 26 május 2011 by admin

7/2011. (V.04.) önkormányzati rendelet

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete7/2011. (V.04.) önkormányzati rendelet Fábiánsebestyén Község Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról.

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítéséről.

A pénzügy beszámoló és a zárszámadásról szóló rendelet letöltése!

Tags: , ,

A 2010 évi költségvetési rendelet módosítása

Írta 04 május 2011 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (11.03.) rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§.(1) bekezdése, valamint a 68.§.(2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak – a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(11.03.) rendeletének ( a továbbiakban: Rendelet ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

  1. §. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
  2. §. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
  3. §. A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A teljes rendelet mellékletekkel együtt elérhető innen: LETÖLTÉS

Tags: , ,

Képviselők tiszteletdíja

Írta 27 április 2011 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 27.) rendelete a képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2010. (X.18.) rendeletének módosításáról  Tovább olvasom

Tags: , ,

Rendelet az anyagi és természetbeni szociális ellátásokról.

Írta 27 április 2011 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 04.) önkormányzati rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió közösségi jogával összhangban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében, a 26. § (l)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló egységes rendeletét.

A rendelet teljes szövege elérhető innen: LETÖLTÉS

 

Tags: , ,

Hulladékkezelési rendelet

Írta 07 április 2011 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 07.) rendelete a települési szilárd, és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, és közszolgáltatási díj megállapításáról szóló 18/2003. (VII.24.) Ö. rendelet módosításáról Tovább olvasom

Tags: , ,

A szociális rendelet módosítása

Írta 14 február 2011 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.14.) Ö. számú rendelete Az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 2/2009.(III.14.) rendelet módosításáról Tovább olvasom

Tags: , ,

Szociális rendelet

Írta 14 március 2009 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009.(III. 14.) rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Tovább olvasom

Tags: , ,

Vízdíj rendelet

Írta 01 december 2008 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XII.1.)
rendelete a vízdíj megállapításáról.

A képviselő-testület az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésének rendelkezéseire is az önkormányzat tulajdonában lévő és a Fábiánsebestyéni Községi Vízmű által működtetett ivóvízhálózaton a vízdíj megállapítására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendeletet) alkotja. Tovább olvasom

Tags: , ,

A közterület használat rendjéről

Írta 12 június 2008 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VI.18.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja. Tovább olvasom

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár